Analizatori ispušnih plinova


Nacionalni provedbeni propisNacionalni provedbeni propis

Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora (NN br. 112/2016)
 


Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo
Tel: 01 563 0000
 


Područje primjene

Mjerni instrumenti
 


Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Mjerila moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila i Pravilnikom o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora.


Popis usklađenih europskih normi

Popis prijavljenih EU tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Registar akreditacija
 


Tijelo za nadzor tržišta
Državni zavod za mjeriteljstvo
pisarnica@dzm.hr
 


Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa