Mjerni sustavi za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila (CNG)

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerne sustave za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila (NN br. 78/2011

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01/ 563 0000

 

Područje primjene

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju ispunjavati mjerni sustavi za mjerenje mase goriva u obliku stlačenog prirodnog plina za motorna vozila (agregati).

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Agregati moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom.

Nacionalna mjera - Agregati su podložni postupku prvog i redovnog ovjeravanja. Moraju raspolagati s valjanim tipnim odobrenjem.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa