Motorna vozila

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica

(NN br. 80/201397/201460/2016 i 2/2019)

 

EU zakonodavstvo

Direktiva 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o uspostavi okvira za homologaciju motornih vozila i njihovih prikolica te sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01 563 0000

 

Područje primjene

Motorna vozila M, N i O kategorije

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Motorna vozila moraju ispunjavati homologacijske zahtjeve propisane Pravilnikom.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa