Brojila električne energije - statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 (NN br. 81/2005 i 11/2006

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01/ 563 0000

 

Područje primjene

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljiti statička brojila jalove električne energije izmjenične struje razreda točnosti 2 i 3.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom.

Nacionalna mjera - Statička brojila jalove električne energije razreda točnosti 2 i 3 podložna su postupku prvog i redovnog ovjeravanja. Moraju raspolagati s valjanim tipnim odobrenjem.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa