Rekreacijska plovila

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama

(NN br. 13/202052/2020

 

EU Direktiva

Direktiva 2013/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o rekreacijskim plovilima i osobnim plovilima na vodomlazni pogon i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 94/25/EZ

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Tel: 01 6169 111

 

 

Područje primjene

Odredbe Pravilnika primjenjuju se na jahte, brodice i čamce upisane u hrvatski upisnik brodova, te na sve brodice, jahte koji plove unutarnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske, te na sve čamce koji plove unutarnjim vodama Republike Hrvatske, kada je to izričito propisano odredbama Pravilnika.

Odredbe Pravilnika koje se odnose na prevenciju od onečišćenja mora i morskog okoliša, te unutarnjih voda, primjenjuju se na sve brodice, čamce i jahte koje plove u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenoj ekološko-ribolovnoj zoni i unutarnjim vodama Republike Hrvatske.

Odredbe Pravilnika ne primjenjuju se na velike putničke jahte kako su definirane Pomorskim zakonikom

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Odredbama Pravilnika uređuju se uvjeti za plovidbu, stavljanje na tržište i/ili uporabu rekreacijskih plovila, područja plovidbe, uvjeti i nadzor nad gradnjom jahti, brodica i čamaca, utvrđivanje sposobnosti za plovidbu jahti, brodica i čamaca, isprave jahti, brodica i čamaca, te nadzor nad provođenjem odredaba Pravilnika.

Pravilnik propisuje i tehničke zahtjeve u svrhu utvrđivanja sposobnosti jahte, brodice i čamca za plovidbu u svezi sa:

  1. sigurnošću ljudskih života, brodice, čamca ili jahte i imovine,
  2. sprečavanjem onečišćenja pomorskog okoliša i unutarnjih voda uljem, štetnim tvarima, otpadnim vodama i smećem,
  3. zaštitom morskog okoliša i unutarnjih voda od štetnog djelovanja sustava protiv obrastanja trupa,
  4. zaštitom na radu, smještajem posade i putnika,
  5. sprečavanjem onečišćenja zraka,
  6. uvjetima za prijevoz putnika,
  7. sigurnošću uređaja za rukovanje teretom.

 

Popis usklađenih europskih normi

Katalog hrvatskih normi

Popis prijavljenih EU tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Registar akreditacija

 

Tijelo za nadzor tržišta

Ministarstvo mora, prometa i instastrukture

davor.dezeljin@pomorstvo.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa