Vodoravni cilindrični spremnici

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za vodoravne cilindrične spremnike

(NN br. 35/01)

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01/ 563 0000

 

Područje primjene

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski zahtjevi za vodoravne cilindrične spremnike što služe kao mjerila.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Spremnici moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom.

Nacionalna mjera - Spremnici su podložni postupku prvog i redovnog ovjeravanja. Moraju raspolagati s valjanim tipnim odobrenjem.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa