Vage – hektolitarske vage

Hektolitarske vage kojima se mjeri hektolitarska masa poljoprivrednih vrsta

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za hektolitarske vage kojima se mjeri hektolitarska masa poljoprivrednih vrsta (NN br. 18/2017)

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01/ 563 0000

 

 

Područje primjene

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljavati hektolitarske vage kojima se mjeri hektolitarska masa poljoprivrednih vrsta, postupak ocjenjivanja sukladnosti mjerila s odobrenim tipom mjerila i zahtjevima ovoga Pravilnika, postupak ovjeravanja i način označivanja mjerila

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Hektolitarska vaga mora zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom

Nacionalna mjera - Hektolitarske vage podložne su postupku prvog i redovnog ovjeravanja. Moraju raspolagati s valjanim tipnim odobrenjem

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa