Kakao i čokoladni proizvodi

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o kakau i čokoladnim proizvodima (NN br. 73/2005)

 

EU zakonodavstvo

Direktiva 2000/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. lipnja 2000. o kakau i čokoladnim proizvodima namijenjenim prehrani ljudi

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

 

Područje primjene

Kvaliteta kakaa i čokoladnih proizvoda koji se stavljaju na tržište namijenjeni ljudskoj konzumaciji

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

čl. 6. - čl. 9. posebne odredbe koje se odnose na kakao i čokoladne proizvode

Prilog I. Nazivi, definicije i opći zahtjevi kvalitete proizvoda kakao i čokoladni proizvodi

Prilog II. Biljne masnoće različite od kakaovog maslaca koje se mogu dodavati čokoladnim proizvodima

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa