Šećeri

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o šećerima i metodama analiza šećera namijenjenih za konzumaciju

(NN br. 39/2009 i 144/2010)

 

EU zakonodavstvo

Direktiva Vijeća 2001/111/EZ od 20. prosinca 2001. o šećerima namijenjenim za prehranu ljudi

Direktiva Komisije 79/796/EEZ od 26. srpnja 1979. o metodama analiza šećera namijenjenih za prehranu ljudi

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

 

Područje primjene

Zahtjevi kvalitete kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište moraju udovoljavati šećeri namijenjeni za konzumaciju

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

čl. 4. i 5. posebne odredbe koje se odnose na šećere

Prilog I. Nazivi, definicije i opći zahtjevi kvalitete proizvoda

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa