Jestiva ulja i masti

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o jestivim uljima i mastima (NN br. 11/2019 i 117/2021)
 

Nadležno tijelo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Područje primjene

Zahtjevi kvalitete kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište moraju udovoljavati jestiva ulja biljnog podrijetla te masti biljnog i životinjskog podrijetla, uključujući i one koji se stavljaju na tržište u obliku dodataka prehrani.
 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

čl. 4. - čl. 21. posebne odredbe koje se odnose na jestiva ulja i masti

Prilog 1., 2. i 3. Nazivi i zahtjevi kvalitete

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr
 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa