Tekstilni proizvodi

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda
(NN br. 18/2015
 

Pravna osnova

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti 
(NN br. 126/2021


EU Direktiva

Uredba (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. rujna 2011. o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 73/44/EEZ te direktiva 96/73/EZ i 2008/121/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo gospodarstva
Email: ante.rezo@mingo.hr
Tel: 01/6106-111
Web: https://gospodarstvo.gov.hr/

 

Područje primjene

Tekstilni proizvodi

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Način označivanja i obilježavanje tekstilnih proizvoda i metode kvantitativne analize dvokomponentnih i trokomponentnih mješavina tekstilnih vlakana (za ovlaštene laboratorije)

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa