Brojila električne energije - statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2 s i 0,5 s

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S (NN br. 81/2005 i 11/2006)

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01/ 563 0000

 

Područje primjene

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljiti statička (elektronička) brojila djelatne električne energije izmjenične struje razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S za prik­ljučak preko mjernih transformatora.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom.

Nacionalna mjera - Statička brojila djelatne električne energije razreda točnosti 0,2 S i 0,5 S podložna su postupku prvog i redovnog ovjeravanja. Moraju raspolagati s valjanim tipnim odobrenjem.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa