Elektromagnetska kompatibilnost

 

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti

(NN br. 28/2016 i  88/2019)

 

Pravna osnova

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
(NN br. 126/2021

 

EU zakonodavstvo

Direktiva 2014/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na elektromagnetsku kompatibilnost (preinačena) (SL L 96/79, 29. 3. 2014.)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Tel: 01 6169 437

 

Područje primjene

Pravilnik se primjenjuje na svu opremu koja može uzrokovati elektromagnetske smetnje i/ili na koje te smetnje mogu utjecati narušavajući njihove radne značajke.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

1) Opći zahtjevi:

- oprema se projektira i proizvodi, uzimajući u obzir najnovija dostignuća, na način da se osigura da:

a) elektromagnetske smetnje koje se stvaraju, ne prelaze razinu koja dopušta radijskoj i telekomunikacijskoj opremi ili drugim uređajima ispravan rad u skladu s njihovom namjenom

b) ima odgovarajuću razinu unutarnje otpornosti na elektromagnetske smetnje, što joj omogućuje ispravan rad u skladu s njezinom namjenom.

 

2) Posebni zahtjevi za nepokretne instalacije:

- nepokretna instalacija ugrađuje se u skladu s dobrom inženjerskom praksom i poštujući podatke o pravilnoj uporabi sastavnica u skladu s njihovom namjenom, imajući pritom u vidu ispunjavanje zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka.


Popis usklađenih europskih normi

Katalog hrvatskih normi

Popis prijavljenih EU tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Registar akreditacija

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa