Metode uzorkovanja i analiza ugušćenog mlijeka i mlijeka u prahu

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu namijenjenih za konzumaciju

(NN br. 112/2009)

 

EU zakonodavstvo

Direktiva Komisije 87/524/EEZ od 6. listopada 1987. o metodama uzorkovanja za kemijske analize ugušćenog mlijeka i mlijeka u prahu

Direktive Komisije 79/1067/EEZ od 13. studenog 1979. o metodama analiza ugušćenog mlijeka i mlijeka u prahu za prehranu ljudi

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

 

Područje primjene

Metode uzorkovanja i analiza ugušćenog (kondenziranog) mlijeka i mlijeka u prahu

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa