Mjerni transformatori

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima za mjerne transformatore u mjernim grupama za mjerenje elekrične energije

(NN br. 11/2006)

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01/ 563 0000

 

Područje primjene

Ovim Pravilnikom propisuju se tehnički i mjeriteljski zahtjevi za strujne mjerne transformatore razreda točnosti 0,1; 0.2; 0,5; 0,2 S i 0,5 S.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Mjerni transformatori moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom

Nacionalna mjera - Mjerni transformatori podložni su postupku prvog ovjeravanja. Moraju raspolagati s valjanim tipnim odobrenjem.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa