Boce kao mjerni spremnici

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za boce kao mjerne spremnike (NN br. 82/2016)

 

EU zakonodavstvo

Direktiva Vijeća 75/107/EEZ od 19. prosinca 1974. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na boce koje se upotrebljavaju kao mjerni spremnici

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01 563 0000

 

Područje primjene

Boce kao mjerni spremnici

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Boce kao mjerni spremnici moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa