Voćni sokovi

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju

(NN br. 48/13

 

EU zakonodavstvo

Direktiva Vijeća 2001/112/EZ od 20. prosinca 2001. o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (SL L 10, 12. 1. 2002.) i sve naknadne izmjene i dopune;

Direktiva Komisije 2009/106/EZ od 14. kolovoza 2009. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva Vijeća 2001/112/EZ o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (SL L 212, 15. 8. 2009.);

Direktiva 2012/12/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. travnja 2012. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva Vijeća 2001/112/EZ o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju (SL L 115, 27. 4. 2012.)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

 

Područje primjene

Primjenjuju na voćni sok, voćni sok od koncentriranog voćnog soka, koncentrirani voćni sok, voćni sok ekstrahiran vodom, dehidrirani voćni sok i voćni nektar.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

čl. 3. - čl. 6. Posebne odredbe koje se odnose na proizvode

Prilog 1. Nazivi proizvoda, definicije i karakteristike te dopušteni sastojci, postupci i tvari

Prilog 4. Posebne odredbe koje se odnose na voćne nektare

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa