Pirotehnička sredstva

 

Nacionalni provedbeni propis

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja

(NN br. 70/2017141/2020 i 114/2022)


Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari

(NN br. 139/2021)

 

 

EU zakonodavstvo

Direktiva 2013/29/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje pirotehničkih sredstava na tržište

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo unutarnjih poslova

Tel: Aneta Čović – 01 3855 744

Dario Matanović – 01 3855 746

 

Područje primjene

Proizvodnja, promet, prijevoz, skladištenje, uporaba, uništavanje, istraživanje, ispitivanje i ocjenjivanje sukladnosti pirotehničkih sredstava (eksplozivnih tvari) kao i prodaja na malo.

Označavanje eksplozivnih tvari u koje, sukladno članku 3. stavak 1. podstavak 9. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja, spadaju i pirotehnička sredstva

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Sukladno članku 9. Zakona, pirotehnička sredstva (eksplozivne tvari) smiju se staviti na tržište Republike Hrvatske, kada Ministarstvo unutarnjih poslova izda odobrenje za stavljanje u promet i uporabu istih.

Sukladno članku 2. Pravilnika, pirotehnička sredstva (eksplozivne tvari) pakiraju se u odgovarajuću unutarnju i vanjsku ambalažu, a sve oznake koje se nalaze na unutarnjoj i vanjskoj ambalaži moraju biti označene vidljivo, čitljivo i neizbrisivo na hrvatskom jeziku.

Popis usklađenih europskih normi

Popis prijavljenih tijela EU za ocjenjivanje sukladnosti

Registar akreditacija

 

Tijelo za nadzor tržišta

Ministarstvo unutarnjih poslova
Inspekcija proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja

sektor.za.inspekcijske.poslove@mup.hr  

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa