Med

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o medu (NN br. 53/201547/2017)

 

EU zakonodavstvo

Direktiva Vijeća 2001/110/EZ od 20. prosinca 2001. o medu (SL L 10, 12. 1. 2002.)

Direktiva 2014/63/EU od 15. svibnja 2014. o izmjeni Direktive Vijeća 2001/110/EZ o medu (SL L 164, 3. 6. 2014.)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

 

Područje primjene

Zahtjevi kvalitete kojima mora udovoljavati med u proizvodnji i stavljanju na tržište

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

čl. 3. - čl. 5. Označavanje i utvrđivanje sukladnosti

Prilog 1. i 2. Nazivi, definicije i opisi proizvoda i sastav proizvoda

Nacionalna mjera - ako med potječe iz više od jedne države članice Europske unije ili treće zemlje, obvezno je navođenje zemlje ili zemalja podrijetla u kojima je med sakupljen.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa