Automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima

(NN br. 26/2005

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01/ 563 0000

 

Područje primjene

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljavati automatska mjerila razine tekućine u nepokretnim spremnicima (AMR).

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

AMR moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom.

Nacionalna mjera - AMR podložni su postupku prvog i redovnog ovjeravanja. Moraju raspolagati s valjanim tipnim odobrenjem.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa