Hodometri

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila duljine prijeđenog puta (hodometri)

(NN br. 42/2009)

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01/ 563 0000

 

Područje primjene

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljavati ručno pokretana mjerila duljine prijeđenoga puta (hodometri) koja se upotrebljavaju za mjerenje duljine puta kočenja vozila.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Mjerila duljine puta moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom.

Nacionalna mjera - Mjerila duljine puta su podložna postupku prvog i redovnog ovjeravanja. Moraju raspolagati s valjanim tipnim odobrenjem.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije