Utezi od 1 mg do 50 kg

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg

(NN br. 92/2016)
 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01/ 563 0000

 

Područje primjene

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje pri prvom, redovnom i izvanrednom ovjeravanju moraju zadovoljavati utezi nazivnih masa od 1 mg do 50 kg, razreda točnosti E1, E2, F1, F2, M1 i M2.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Utezi moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom.

Nacionalna mjera - Utezi su podložni postupku prvog i redovnog ovjeravanja. Moraju raspolagati s valjanim tipnim odobrenjem.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa