Motorna vozila na dva ili tri kotača i četverocikl

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

(NN br. 80/201397/20141/201660/2016 i 2/2019)

 

EU zakonodavstvo

Direktiva 2002/24/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. ožujka 2002. o homologaciji tipa motornih vozila na dva ili tri kotača i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 92/61/EEZ

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01 563 0000

 

Područje primjene

Vozila L kategorije

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Vozila moraju ispunjavati homologacijske zahtjeve propisane Pravilnikom.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa