Metoda uzorkovanja za kemijske analize jestivih kazeina i kazeinata


Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o metodama uzorkovanja i analiza jestivih kazeina i kazeinata 

(NN br. 70/2009)

 

EU zakonodavstvo

Direktiva Komisije od 15. srpnja 1986. o utvrđivanju metoda uzorkovanja za kemijske analize jestivih kazeina i kazeinata (86/424/EEZ)

Direktiva Komisije od 25. listopada 1985. o metodama analiza jestivih kazeina i kazeinata (85/503/EEZ)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

Tel: 01/3903-111

 

Područje primjene

Metode uzorkovanja te metode analiza jestivih kazeina i kazeinata

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa