Pretpakovine

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za pretpakovine stalnih nazivnih količina punjenja označenih masom i obujmom (NN br. 82/2016)

 

EU zakonodavstvo

Direktiva Vijeća 76/211/EEZ od 20. siječnja 1976. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na pakiranje određenih pretpakovina označenih masom ili obujmom

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01 563 0000

 

Područje primjene

Pretpakovine

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici moraju znati

Pretpakovine moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa