Tlakomjeri za krvni tlak

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za uređaje za mjerenje krvnog tlaka (NN br. 67/2012)  

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01/ 563 0000

 

Područje primjene

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljavati uređaji za mjerenje krvnog tlaka kod odraslih osoba pri redovnom ili izvanrednom ovjeravanju.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Tlakomjeri moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom.

Nacionalna mjera - Tlakomjeri su podložni postupku prvog i redovnog ovjeravanja. Moraju raspolagati s valjanim tipnim odobrenjem

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa