Kazeini i kazeinati

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o kazeinima i kazeinatima namijenjenim prehrani ljudi (NN br. 113/20168/2018)

 

EU zakonodavstvo

Direktiva (EU) 2015/2203 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o usklađivanju zakonodavstava država članica koja se odnose na kazeine i kazeinate namijenjene za prehranu ljudi te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 83/417/EEZ

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

 

Područje primjene

Zahtjevi kvalitete kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište moraju udovoljavati kazeini i kazeinati te njihove smjese koji su namijenjeni prehrani ljudi.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

čl. 5., Prilog I. i II. posebne odredbe koje se odnose na kazeine i kazeinate

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa