Voćni džemovi, želei, maremelade, pekmez i zaslađeni kesten pire

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o voćnim džemovima, želeima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu

(NN br. 84/2019)  

 

EU zakonodavstvo

Direktiva Vijeća (EU) 2001/113/EZ od 20. prosinca 2001. o voćnim džemovima, želeima, marmeladama i zaslađenom kesten pireu namijenjenim za konzumaciju (SL L 10, 12. 1. 2002.)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

 

Područje primjene

Zahtjevi kvalitete kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište moraju udovoljavati džem, ekstra džem, žele, ekstra žele, marmelada, žele-marmelada, pekmez te zaslađeni kesten pire

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

čl. 4. - čl. 15. Zahtjevi kvalitete

Dodatni zahtjevi u vezi sa stavljanjem u rad - Dodatna kategorija proizvoda koje nema u Direktivi Vijeća 2001/113/EZ - „pekmez“. „Pekmez“ je proizvod odgovarajuće ugušćene konzistencije proizveden ukuhavanjem voćne pulpe i/ili voćne kaše jedne ili više vrsta voća, sa ili bez dodatka šećera. Količina šećera koju je dozvoljeno dodati u pekmez iznosi najviše do 25% u odnosu na ukupnu količinu voća.

Nacionalna mjera - čl. 5. proizvodi iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika koji imaju smanjen sadržaj šećera mogu se staviti na tržište pod nazivima iz Priloga I. ovoga Pravilnika, pod uvjetom da sadrže najmanje 55% topljive suhe tvari.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa