Opasne kemikalije

 

Nacionalni provedbeni propis

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 649/2012 o izvozu i uvozu opasnih kemikalija 
(NN br. 41/2014 i 115/2018)  

 

EU Direktiva

Uredba (EU) br. 649/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (preinačena) (tekst značajan za EGP) (SL L 201, od 27. 7. 2012.)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo zdravstva

Email: PICEXPORT_IMPORT PICexport_import@miz.hr

Tel: 01 46 07 555

 

Područje primjene

Izvoz i uvoz opasnih kemikalija

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Zahtjevi propisani Uredbom (EU) br. 649/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija (preinačena) (tekst značajan za EGP) (SL L 201, od 27. 7. 2012.).

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Popis usklađenih europskih normi

Katalog hrvatskih normi

Registar akreditacija

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa