Uređaji s valjcima za provjeru sile kočenja na obodu kotača kod cestovnih vozila na motorni pogon

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje s valjcima kojima se provjerava sila kočenja na obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (cestovnih vozila) (NN br. 121/2017

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01/ 563 0000

 

Područje primjene

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju zadovoljavati uređaji s valjcima za provjeru sile kočenja na obodu kotača kod cestovnih vozila na motorni pogon i priključnih vozila.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Uređaj mora zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom.

Nacionalna mjera - Uređaji s valjcima kojima se provjerava sila kočenja na obodu kotača kod vozila na motorni pogon i priključnih vozila (cestovnih vozila) podložna su postupku prvog i redovnog ovjeravanja. Moraju raspolagati s valjanim tipnim odobrenjem.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa