Traktori T, C i R kategorije

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo 
(NN br. 80/20131/201660/20162/2019 i 90/2019

 

EU zakonodavstvo

Direktiva 2003/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o homologaciji traktora za poljoprivredu i šumarstvo, njihovih prikolica i priključnih vučenih strojeva, kao i njihovih sustava, sastavnih dijelova ili zasebnih tehničkih jedinica i o stavljanju izvan snage Direktive 74/150/EEZ

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01 563 0000

 

Područje primjene

Traktori T, C i R kategorije

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Traktori moraju ispunjavati homologacijske zahtjeve propisane Pravilnikom o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo NN 80/20131/201660/20162/2019 i 90/2019. 

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa