Vodomjeri


Nacionalni provedbeni propis


Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora (NN br. 112/16)
 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo
Tel: 01 563 0000
 

Područje primjene

Mjerni instrumenti
 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Mjerila moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila i Pravilnikom o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora.


Popis usklađenih europskih normi

Popis prijavljenih EU tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Registar akreditacija
 

Tijelo za nadzor tržišta
Državni zavod za mjeriteljstvo
pisarnica@dzm.hr
 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa