Pomorska oprema

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o pomorskoj opremi

(NN br. 82/2016 i 145/2021)

 

EU Direktiva

Direktiva 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o pomorskoj opremi i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 96/98/EZ

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Tel: 01 6169 111

 

Područje primjene

Pravilnik se primjenjuje na opremu brodova hrvatske državne pripadnosti, i to:

  1. opremu novog broda neovisno da li se brod gradi u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu;
  2. opremu postojećeg broda neovisno da li se brod u vrijeme opremanja nalazi u Republici Hrvatskoj ili ne.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Pravilnikom se propisuju zahtjevi za pomorsku opremu kojom se sukladno međunarodnim konvencijama opremaju brodovi hrvatske državne pripadnosti kao i uvjeti za stavljanje takve opreme na tržište u Republici Hrvatskoj.

Katalog hrvatskih normi

Popis prijavljenih EU tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Registar akreditacija

 

Tijelo za nadzor tržišta

Ministarstvo mora, prometa i instastrukture

marko.prpic@pomorstvo.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa