Deterdženti

 

Nacionalni provedbeni propis

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima

(NN br. 34/201225/2013 i 114/2018)  

 

EU zakonodavstvo

Uredba (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima (SL L 104 od 8. travnja 2004.)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo zdravstva

 

Područje primjene

Stavljanje na tržište deterdženata

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Zahtjevi propisani Uredbom (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima (SL L 104 od 8. travnja 2004.)

Nacionalna mjera

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima (NN br. 34/2012, 25/2013 i 114/2018)

Članak 6.

Podaci navedeni u obavijesti o proizvodu moraju biti pisani latiničnim pismom na hrvatskom jeziku, čitljivim, vidljivim i neizbrisivim slovima.

Podaci navedeni u obavijesti o proizvodu na deterdžentu namijenjenom prodaji potrošačima ne smiju biti u obliku grafičkog prikaza hrane koji potrošača može dovesti u zabludu glede uporabe tekućih proizvoda.

Člankom 11. stavkom 5. i 6. Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima (SL L 104 od 8. travnja 2004.) propisana je mogućnost označivanja na nacionalnom jeziku i propisivanje odredbi u vezi dovođenja u zabludu potrošača.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa