Građevni proizvodi – usklađeno područje

KONTAKT NADLEŽNIH TIJELA I TIJELA ZA NADZOR NAD PROVOĐENJEM NACIONALNIH TEHNIČKIH PROPISA:

 

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

Tel. 01/3782 444

 

Kontaktna točka za građevne proizvode

https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/graditeljstvo-98/kontaktna-tocka-za-gradjevne-proizvode/3687

e: cpr.kontaktnatocka@mpgi.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa

 

Tijelo za nadzor tržišta

kabinet.dirh@dirh.hr

 

NORME

Katalog hrvatskih normi

 


Nazivi

 1. Uljne peći s isparivačkim plamenicima
 2. Rasvjetni stupovi
  – 4. dio: Zahtjevi za betonske rasvjetne stupove od armiranog i prednapetog betona
 3. Rasvjetni stupovi
  – 5. dio: Zahtjevi za čelične rasvjetne stupove
 4. Rasvjetni stupovi
  – 6. dio: Zahtjevi za aluminijske rasvjetne stupove
 5. Rasvjetni stupovi
  – 7. dio: Zahtjevi za polimerne rasvjetne stupove
 6. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – 2. dio: Kontrolna i pokazna oprema
 7. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara -- 2. dio: Kontrolna i pokazna oprema
 8. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – 3. dio: Naprave za uzbunjivanje
  – Sirene
 9. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – 3. dio: Naprave za uzbunjivanje
  – Sirene
 10. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – 4. dio: Oprema za napajanje energijom
 11. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – 4. dio: Oprema za napajanje energijom
 12. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – 5. dio: Detektori topline
  – Točkasti detektori
 13. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – 7. dio: Detektori dima
  – Točkasti detektori s raspršivanjem svjetla, prolaskom svjetla ili ionizacijom
 14. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – 10. dio: Detektori plamena
  – Točkasti detektori
 15. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – 10. dio: Detektori plamena
  – Točkasti detektori
 16. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – 11. dio: Ručni javljači
 17. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – 11. dio: Ručni javljači
 18. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – 12. dio: Detektori dima
  – Linijski detektori s optičkom zrakom
 19. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – 16. dio: Kontrolna i pokazna oprema zvučne uzbune
 20. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – 17. dio: Izolatori kratkoga spoja
 21. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – 18. dio: Ulazno/izlazni uređaji
 22. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – 20. dio: Aspiracijski dimni detektori
 23. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – 21. dio: Oprema za prijenos uzbune i dojavu greške
 24. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – 23. dio: Uređaji za požarno uzbunjivanje
  – Uređaji za vizualno uzbunjivanje
 25. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – 24. dio: Dijelovi sustava zvučne uzbune
  – Zvučnici
 26. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – 25. dio: Dijelovi koje upotrebljavaju radioveze
 27. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – 25. dio: Dijelovi koje upotrebljavaju radioveze
 28. Građevni okovi
  – Naprave izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom za upotrebu na evakuacijskim putovima
  – Zahtjevi i ispitne metode
 29. Cement
  – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa opće namjene
 30. Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju
  – 1. dio: Zahtjevi za cijevi, oblikovne komade i cijevne priključke
 31. Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju
  – 4. dio: Zahtjevi za prilagođivače, spojnice i elastične spojke
 32. Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju
  – 5. dio: Zahtjevi za perforirane cijevi i oblikovne komade
 33. Keramički cijevni sustavi za odvodnju i kanalizaciju
  – 6. dio: Zahtjevi za dijelove kontrolnih okna i inspekcijskih komora
 34. Keramičke cijevi za odvodne i kanalizacijske sustave
  – 7. dio: Zahtjevi za cijevi i spojnice za priključke na cijevi
 35. Kuglaste i konusne plinske slavine za kućne plinske instalacije koje se ručno zatvaraju
 36. Kuglaste i konusne plinske slavine za kućne plinske instalacije koje se ručno zatvaraju
 37. Zidarski cement
  – 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti
 38. Plinske ovjesne nekućanske tamno-zračeće grijalice s jednim plamenikom s ventilatorom
  – 1. dio: Sigurnost
 39. Visokotlačni dekorativni laminati (HPL)
  – Ploče na osnovi duromernih smola (uobičajeno se nazivaju laminati)
  – 7. dio: Kompaktni laminat i HPL kompozitne ploče za unutrašnji i vanjski zid i završnu obradu stropa
 40. Radijatori i konvektori
  – 1. dio: Tehničke specifikacije i zahtjevi
 41. Leteći pepeo za beton
  – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnost
 42. Građevno vapno
  – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti
 43. Betonski crijep i pomoćni dijelovi za pokrivanje krovova i oblaganje zidova
  – Specifikacije proizvoda
 44. Ploče i pomoćni dijelovi od cementa ojačanog vlaknima
  – Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
 45. Valovite ploče i pomoćni dijelovi od cementa ojačanog vlaknima
  – Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
 46. Montažni pribor za pokrivanje krovova
  – Instalacije za pristup krovu
  – Staze, gazišta i stube
 47. Montažni pribor za pokrivanje krovova
  – Sigurnosne krovne kuke
 48. Gipsane ploče
  – Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
 49. Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje
  – Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete
 50. Valovite bitumenske ploče
  – Specifikacija proizvoda i ispitne metode
 51. Bitumenske šindre s mineralnim i/ili sintetičkim ulošcima
  – Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
 52. Staklo u graditeljstvu
  – Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla
  – 9. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod
 53. Vlakneno-cementne cijevi za odvodnju i kanalizaciju
  – 2. dio: Kontrolna okna i inspekcijske komore
 54. Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za odvodnju otpadnih voda
  – Zahtjevi i postupci ispitivanja
 55. Nekućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 300 kW, bez ventilatora u dovodu zraka za izgaranje i/ili u odvodu dimnih plinova
 56. Stabilni protupožarni sustavi
  – Hidrantski sustavi
  – 1. dio: Hidrantska cijevna vitla s polučvrstim cijevima
 57. Stabilni protupožarni sustavi
  – Hidrantski sustavi
  – 2. dio: Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima
 58. Elastomerne brtve
  – Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju
  – 1. dio: Vulkanizirana guma
 59. Elastomerne brtve
  – Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju
  – 1. dio: Vulkanizirana guma
 60. Elastomerne brtve
  – Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju
  – 2. dio: Plastomerni elastomeri (EN 681-2:2000+A1:2002)
 61. Elastomerne brtve
  – Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju
  – 2. dio: Plastomerni elastomeri (EN 681-2:2000+A1:2002)
 62. Elastomerne brtve
  – Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju
  – 3. dio: Pjenasti materijali od vulkanizirane gume
 63. Elastomerne brtve
  – Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju
  – 3. dio: Pjenasti materijali od vulkanizirane gume
 64. Elastomerne brtve
  – Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju
  – 4. dio: Lijevani poliuretanski brtveni elementi
 65. Elastomerne brtve
  – Zahtjevi za materijal brtva za cjevovode namijenjene za transport vode i odvodnju
  – 4. dio: Lijevani poliuretanski brtveni elementi
 66. Elastomerne brtve
  – Zahtjevi za materijal brtva namijenjenih za cijevi i spojnice za transport plina i tekućih ugljikovodika
 67. Specifikacije za zidne elemente
  – 1. dio: Opečni zidni elementi
 68. Specifikacije za zidne elemente
  – 2. dio: Vapnenosilikatni zidni elementi
 69. Specifikacije za zidne elemente
  – 3. dio: Betonski zidni elementi (gusti i lagani agregat)
 70. Specifikacije za zidne elemente
  – 4. dio: Zidni elementi od porastoga betona
 71. Specifikacije za zidne elemente
  – 5. dio: Zidni elementi od umjetnoga kamena
 72. Specifikacije za zidne elemente
  – 6. dio: Zidni elementi od prirodnog kamena
 73. Plinski ovjesni nekućanski tamnozračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima
  – 1. dio: Sustav D
  – Sigurnost
 74. Plinski ovjesni nekućanski tamnozračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima
  – 2. dio: Sustav E
  – Sigurnost
 75. Plinski ovjesni nekućanski tamnozračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima
  – 3. dio: Sustav F
  – Sigurnost
 76. Plinski ovjesni nekućanski tamnozračeći cijevni sustavi grijanja s više plamenika s ventilatorima
  – 4. dio: Sustav H
  – Sigurnost
 77. Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 70 kW, bez ventilatora u dovodu zraka za izgaranje i/ili u odvodu dimnih plinova
 78. Specifikacija za pomoćne dijelove ziđa
  – 1. dio: Zidne spone, vlačne vezice, papuče za grede i konzole
 79. Specifikacija za pomoćne dijelove ziđa
  – 2. dio: Nadvoji
 80. Specifikacija za pomoćne dijelove ziđa
  – 3. dio: Armatura horizontalnih sljubnica od čeličnih mreža
 81. Sustavi za odvajanje lakih tekućina
  – separatori (primjerice za ulja i benzin)
  – 1. dio: Pravila projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće
 82. Sustavi za odvajanje lakih tekućina
  – separatori (primjerice za ulja i benzin)
  – 1. dio: Pravila projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće
 83. Lijevano željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada)
  – Zahtjevi, postupci ispitivanja i osiguranje kakvoće
 84. Lijevano željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada)
  – Zahtjevi, postupci ispitivanja i osiguranje kakvoće
 85. Lijevano željezne cijevi i spojni dijelovi, njihovi spojevi i pribor za kanalizaciju (odvodnju vode iz zgrada)
  – Zahtjevi, postupci ispitivanja i osiguranje kakvoće
 86. Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje
  – 2. dio: Dodaci betonu
  – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje
 87. Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje
  – 3. dio: Dodaci mortu za zidanje
  – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje
 88. Dodaci betonu, mortu i smjesi za injektiranje
  – 4. dio: Dodaci mortu za injektiranje prednapetih kabela
  – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje
 89. Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje
  – 5. dio: Dodaci mlaznom betonu
  – Definicije, zahtjevi, sukladnost, označivanje i obilježavanje
 90. Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za plinske cjevovode
  – Zahtjevi i postupci ispitivanja
 91. WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom
 92. WC školjke i WC garniture s ugrađenim sifonom
 93. Specifikacija morta za ziđe
  – 1. dio: Vanjska i unutarnja žbuka
 94. Specifikacija morta za ziđe
  – 2. dio: Mort za ziđe
 95. Prozirne jednoslojne profilirane plastične trake za unutrašnje i vanjske krovove, zidove i stropove
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 96. Nekućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 300 kW, s ventilatorom u dovodu zraka za izgaranje i/ili u odvodu dimnih plinova
 97. Staklo u graditeljstvu
  – Zrcala od srebrom presvučenog float stakla za unutarnju upotrebu
  – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod
 98. Staklo u graditeljstvu
  – Staklene prizme za zidove i podove
  – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod
 99. Bakar i legure bakra
  – Bešavne, okrugle bakrene cijevi za vodu i plin za sanitarnu primjenu i grijanje
 100. Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija
  – 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje sukladnosti konstrukcijskih komponenata
 101. Staklo u graditeljstvu
  – Staklo s premazom
  – 4. dio: Norma za proizvod
 102. Cijevi i spojni dijelovi od uzdužno zavarenih, vruće pocinčanih čeličnih cijevi s ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda
  – 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje i kontrola kvalitete
 103. Cijevi i oblikovni komadi uzdužno zavarenih cijevi od nehrđajućeg čelika s ravnim krajem i naglavkom za sustave otpadnih voda
  – 1. dio: Zahtjevi, ispitivanje, kontrola kvalitete
 104. Građevni okovi
  – Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom za upotrebu na evakuacijskim putovima
  – Zahtjevi i ispitne metode
 105. Građevni okovi
  – Naprave za kontrolirano zatvaranje vrata
  – Zahtjevi i ispitne metode
 106. Građevni okovi
  – Električki pogonjene naprave koje zadržavaju okretna vrata u otvorenome položaju
  – Zahtjevi i ispitne metode
 107. Građevni okovi
  – Naprave za upravljanje vratima
  – Zahtjevi i ispitne metode
 108. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Ploče sa šupljinama
 109. Staklo u graditeljstvu
  – Izolacijsko staklo
  – 5. dio: Norma za proizvod
 110. Glineni crijep i pomoćni dijelovi
  – Definicije i specifikacije proizvoda
 111. Zaštitni cestovni sustavi
  – 5. dio: Zahtjevi za proizvod i ocjenjivanje sukladnosti za zaštitne cestovne sustave
 112. Zaštitni cestovni sustavi
  – 5. dio: Zahtjevi za proizvod i ocjenjivanje sukladnosti za zaštitne cestovne sustave
 113. Kućanski plinski generatori toplog zraka s prisilnom konvekcijom za grijanje prostora, s ventilatorom kao potporom plinskim plamenicima s nazivnim toplinskim opterećenjem jednakim ili manjim od 70 kW
 114. Konstrukcijski ležajevi
  – 3. dio: Elastomerni ležajevi
 115. Konstrukcijski ležajevi
  – 4. dio: Valjkasti ležajevi
 116. Konstrukcijski ležajevi
  – 4. dio: Valjkasti ležajevi
 117. Konstrukcijski ležajevi
  – 5. dio: Lončasti ležajevi
 118. Konstrukcijski ležajevi
  – 6. dio: Zakretni ležajevi
 119. Konstrukcijski ležajevi
  – 7. dio: Sferni i valjkasti PTFE ležajevi
 120. Konstrukcijski ležajevi
  – 8. dio: Ležajevi s vodilicama i uređajima za sprečavanje pomaka
 121. Betonski blokovi za popločivanje
  – Zahtjevi i ispitne metode
 122. Betonski blokovi za popločivanje
  – Zahtjevi i ispitne metode
 123. Betonske ploče za popločivanje
  – Zahtjevi i ispitne metode
 124. Betonske ploče za popločivanje
  – Zahtjevi i ispitne metode
 125. Betonski rubnjaci
  – Zahtjevi i ispitne metode
 126. Betonski rubnjaci
  – Zahtjevi i ispitne metode
 127. Ploče od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 128. Prizme od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 129. Rubnjaci od prirodnog kamena za vanjsko popločivanje
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 130. Glineni elementi za popločivanje
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 131. Glineni elementi za popločivanje
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 132. Materijali za oznake na kolniku
  – Dodaci
  – Staklene kuglice i protuklizne čestice te njihova mješavina
 133. Materijali za oznake na kolniku
  – Dodaci
  – Staklene kuglice i protuklizne čestice te njihova mješavina
 134. Odvodni kanali za prometna i pješačka područja
  – Razredba, projektiranje i ispitni zahtjevi, označivanje i ocjena uporabivosti
 135. Odvodni kanali za prometna i pješačka područja
  – Razredba, projektiranje i ispitni zahtjevi, označivanje i ocjena uporabivosti
 136. Dimnjaci
  – Glinene/keramičke dimovodne cijevi
  – 1. dio: Dimovodne cijevi za djelovanje u suhim uvjetima
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 137. Dimnjaci
  – Glinene/keramičke dimovodne cijevi
  – 2. dio: Dimovodne cijevi za djelovanje u vlažnim uvjetima
  – Zahtjevi metode ispitivanja
 138. Materijali za oznake na kolniku
  – Retroreflektirajući markeri
  – 1. dio: Osnovna zahtijevana svojstva
 139. Proizvodi od prirodnog kamena
  – Ploče za oblaganje
  – Zahtjevi
 140. Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija
  – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti
  – 2. dio: Sustavi površinske zaštite
 141. Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija
  – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti
  – 3. dio: Konstrukcijski i nekonstrukcijski popravak
 142. Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija
  – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti
  – 4. dio: Konstrukcijsko lijepljenje
 143. Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija
  – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti
  – 5. dio: Injektiranje betona
 144. Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija
  – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti
  – 6. dio: Sidrenje čelične armature
 145. Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija
  – Definicije, zahtjevi, kontrola kvalitete i vrednovanje sukladnosti
  – 7. dio: Zaštita armature od korozije
 146. Predgotovljeni armirani elementi od betona otvorene strukture s laganim agregatom s konstrukcijskim ili nekonstrukcijskim ojačanjem
 147. Staklo u graditeljstvu
  – Specijalni osnovni proizvodi
  – Borosilikatna stakla
  – Dio 1-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod
 148. Staklo u graditeljstvu
  – Specijalni osnovni proizvodi
  – Staklo-keramika
  – Dio 2-2: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod
 149. Dimnjaci
  – Glineni/keramički dimovodni blokovi za dimnjake s jednom stijenkom
  – Zahtjevi i ispitne metode
 150. Separatori masnoća
  – 1. dio: Načela projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće
 151. Separatori masnoća
  – 1. dio: Načela projektiranja, izvedbe i ispitivanja, označivanje i kontrola kakvoće
 152. Dimnjaci
  – Zahtjevi za metalne dimnjake
  – 1. dio: Proizvodi sustava dimnjaka
 153. Dimnjaci
  – Zahtjevi za metalne dimnjake
  – 2. dio: Metalne cijevi i priključne dimovodne cijevi
 154. Dimnjaci
  – Dijelovi
  – Betonske dimovodne cijevi
 155. Dimnjaci
  – Dijelovi
  – Betonski blokovi dimnjaka
 156. Staklo u graditeljstvu
  – Toplinski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo
  – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod
 157. Montažni pribor za pokrivanje krovova
  – Zasebni plastični krovni svjetlarnici
  – Specifikacije proizvoda i metode ispitivanja
 158. Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s čeličnim vlaknima i armirani
 159. Betonske cijevi i oblikovni komadi, nearmirani, s čeličnim vlaknima i armirani
 160. Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana
 161. Betonska kontrolna okna i komore, nearmirana, s čeličnim vlaknima i armirana
 162. Građevni okovi
  – Jednoosovinske šarke
  – Zahtjevi i ispitne metode
  Građevni okovi
  – Jednoosovinske šarke
  – Zahtjevi i ispitne metode
 163. Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika
  – 1. dio: Opći tehnički uvjeti isporuke
 164. Nehrđajući čelici
  – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke limova i traka od korozijski postojanih čelika za građevinarstvo
 165. Nehrđajući čelici
  – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke za šipke, motke, žicu, profile i svijetlo vučene proizvode od čelika otpornih na koroziju za građevinarstvo
 166. Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih čelika
  – 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke
 167. Hladno oblikovani šuplji profili za čelične konstrukcije od nelegiranih i sitnozrnatih čelika
  – 1. dio: Tehnički uvjeti isporuke
 168. Nelegirane čelične cijevi i spojnice za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku vodu
  – Tehnički uvjeti isporuke
 169. Nelegirane čelične cijevi i spojnice za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku vodu
  – Tehnički uvjeti isporuke
 170. Cijevi od nelegiranih čelika pogodne za zavarivanje i narezivanje navoja
  – Tehnički uvjeti isporuke
 171. Spojevi za spajanje čeličnih cijevi i spojnica za prijenos vode i drugih vodenastih otopina
 172. Zavarene cijevi od nehrđajućih čelika za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku vodu
  – Tehnički uvjeti isporuke
 173. Zavarene cijevi od nehrđajućih čelika za cjevovode vodenastih tekućina uključujući pitku vodu
  – Tehnički uvjeti isporuke
 174. Čelični odljevci za konstrukcije
 175. Čelični odljevci za konstrukcije
 176. Poboljšani čelici za građevinarstvo
  – Tehnički uvjeti isporuke
 177. Ljepila za pločice
  – Zahtjevi, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje
 178. Postrojenje za podizanje otpadne vode za zgrade i terene
  – Načela konstrukcije i ispitivanja
  – 1. dio: Postrojenje za podizanje otpadne vode koja sadrži fekalne tvari
 179. Postrojenja za podizanje otpadnih voda za zgrade i terene
  – Načela konstrukcije i ispitivanja
  – 2. dio: Postrojenje za podizanje otpadnih voda bez fekalija
 180. Postrojenje za podizanje otpadnih voda za zgrade i terene
  – Načela konstrukcije i ispitivanja
  – 3. dio: Postrojenje za podizanje otpadnih voda koje sadrže fekalije za ograničenu primjenu
 181. Postrojenje za podizanje otpadne vode za zgrade i terene
  – Načela konstrukcije i ispitivanja
  – 4. dio: Nepovratni zaporni uređaji za otpadnu vodu bez fekalija i otpadnu vodu koja sadrži fekalne tvari
 182. Proizvodi od prirodnog kamena
  – Modularne ploče
  – Zahtjevi
 183. Proizvodi od prirodnog kamena
  – Ploče za podove i stube
  – Zahtjevi
 184. Stabilni protupožarni sustavi
  – Dijelovi sustava za gašenje plinom
  – 1. dio: Zahtjevi i ispitne metode za električne uređaje za automatsko upravljanje i odgodu
 185. Protupožarni sustavi
  – Dijelovi sustava za gašenje plinom
  – 2. dio: Zahtjevi i ispitne metode za neelektrične uređaje za automatsko upravljanje i odgodu gašenja
 186. Protupožarni sustavi
  – Dijelovi sustava za gašenje plinom
  – 3. dio: Zahtjevi i metode ispitivanja za ručne uređaje za okidanje i zaustavljanje
 187. Protupožarni sustavi
  – Dijelovi sustava za gašenje plinom
  – 4. dio: Zahtjevi i ispitne metode za sklopove ventila spremnika i njihove pokretače (aktuatore)
 188. Protupožarni sustavi
  – Dijelovi sustava za gašenje plinom
  – 5. dio: Zahtjevi i ispitne metode za visokotlačne i niskotlačne razdjelne ventile i njihove pokretače (aktuatore)
 189. Protupožarni sustavi
  – Dijelovi sustava za gašenje plinom
  – 6. dio: Zahtjevi i ispitne metode za neelektrične uređaje zaprečavanja
 190. Stabilni protupožarni sustavi
  – Dijelovi sustava za gašenje plinom
  – 7. dio: Zahtjevi i ispitne metode za mlaznice za sustave CO2
 191. Stabilni protupožarni sustavi
  – Dijelovi sustava za gašenje plinom
  – 8. dio: Zahtjevi i ispitne metode za spojnice
 192. Protupožarni sustavi
  – Dijelovi sustava za gašenje plinom
  – 9. dio: Zahtjevi i ispitne metode za specijalne detektore požara
 193. Protupožarni sustavi
  – Dijelovi sustava za gašenje plinom
  – 10. dio: Zahtjevi i ispitne metode za manometre i tlačne sklopke
 194. Protupožarni sustavi
  – Dijelovi sustava za gašenje plinom
  – 11. dio: Zahtjevi i ispitne metode za mehaničke uređaje za vaganje
 195. Protupožarni sustavi
  – Dijelovi sustava za gašenje plinom
  – 12. dio: Zahtjevi i metode ispitivanja za pneumatske alarmne uređaje
 196. Protupožarni sustavi
  – Dijelovi sustava za gašenje plinom
  – 13. dio: Zahtjevi i ispitne metode za nepovratne i protupovratne ventile
 197. Sustavi za upravljanje dimom i toplinom
  – 1. dio: Specifikacija dimnih zastora
 198. Sustavi za upravljanje dimom i toplinom
  – 2. dio: Specifikacija uređaja za prirodno odvođenje dima i topline
 199. Sustavi za upravljanje dimom i toplinom
  – 3. dio: Specifikacija za ventilatore sa strojnim pogonom za upravljanje dimom i toplinom
 200. Sustavi za upravljanje dimom i toplinom
  – 6. dio: Specifikacija sustava diferencijalnog tlaka
  – Paketi
 201. Sustavi za upravljanje dimom i toplinom
  – 7. dio: Sekcije dimnih kanala
 202. Sustavi za upravljanje dimom i toplinom
  – 8. dio: Zaklopke za upravljanje dimom
 203. Sustavi za upravljanje dimom i toplinom
  – 10. dio: Opskrba energijom
 204. Staklo u graditeljstvu
  – Termički kaljeno natrijkalcijevo silikatno staklo
  – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod
 205. Građevni okovi
  – Brave i zasuni
  – Mehaničke brave, zasuni i pločice za zaključavanje
  – Zahtjevi i ispitne metode
 206. Stabilni protupožarni sustavi
  – Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode
  – 1. dio: Prskalice (sprinkleri)
  Stabilni protupožarni sustavi
  – Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode
  – 2. dio: Sklopovi mokrih alarmnih ventila
 207. Stabilni protupožarni sustavi
  – Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode
  – 2. dio: Sklopovi mokrih alarmnih ventila
 208. Stabilni protupožarni sustavi
  – Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode
  – 3. dio: Sklopovi suhih alarmnih ventila
 209. Stabilni protupožarni sustavi
  – Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode
  – 3. dio: Sklopovi suhih alarmnih ventila
 210. Stabilni protupožarni sustavi
  – Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode
  – 4. dio: Alarmna zvona s vodnim pogonom
 211. Stabilni protupožarni sustavi
  – Dijelovi sustava za prskanje (sprinkler sustava) i sustava raspršene vode
  – 5. dio: Detektori protoka vode
 212. Površinska obrada
  – Zahtjevi
 213. Tankoslojne asfaltne prevlake izrađene hladnim postupkom
  – Zahtjevi
 214. Čelični spremnici izrađeni u radionici
  – 2. dio: Horizontalni valjkasti spremnici s jednostrukom i dvostrukom stijenkom za nadzemno skladištenje zapaljivih i nezapaljivih tekućina onečišćenih vodom
 215. Škriljevac i prirodni kamen za preklopno pokrivanje krovova i vanjsko oblaganje zidova
  – 1. dio: Specifikacija proizvoda
 216. Staklo u graditeljstvu
  – Kemijski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo
  – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod
 217. Oprema za regulaciju prometa
  – Upozoravajuće i sigurnosne svjetlosne naprave
 218. Oprema za regulaciju prometa
  – Prometna svjetla
 219. Odzračni ventili za odvodne sustave
  – Zahtjevi, ispitne metode i ocjena sukladnosti
 220. Dimnjaci
  – Dijelovi
  – Elementi vanjskog betonskog plašta
 221. Ravne ploče od cementa ojačanog vlaknima
  – Specifikacija proizvoda i metode ispitivanja
 222. Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES
  – 1. dio: Tvornički izrađene septičke jame
 223. Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES
  – 1. dio: Tvornički izrađene septičke jame
 224. Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES
  – 3. dio: Tvornički izrađen i/ili na objektu sastavljen uređaj za obradu sanitarnih otpadnih voda
 225. Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES
  – 4. dio: Septički spremnici iz predgotovljenih elemenata sklopivi in situ
 226. Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES
  – 6. dio: Predgotovljene jedinice za obradu efluenata septičke jame
 227. Mali uređaji za obradu otpadnih voda, za opterećenje do 50 ES
  – 7. dio: Predgotovljene jedinice za tercijalnu obradu
 228. Bitumen i bitumenska veziva
  – Specifikacije za cestograđevne bitumene
 229. Predgotovljeni armirani elementi od porastoga betona
 230. Agregati za beton
 231. Sustavi protiv zasljepljivanja na cestama
  – 1. dio: Djelovanje i značajke
 232. Sustavi protiv zasljepljivanja na cestama
  – 1. dio: Djelovanje i značajke
 233. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Stajske podnice
 234. Sanitarni uređaji
  – Specifikacija za vrtložne kade
 235. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Piloti za temelje
 236. Kotlovi na kruta goriva
  – Nazivna snaga do 50 kW
  – Zahtjevi i ispitne metode
 237. Štednjaci na kruta goriva
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 238. Štednjaci na kruta goriva
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 239. Štednjaci na kruta goriva
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 240. Štednjaci na kruta goriva
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 241. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Elementi za ograde
 242. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Stupovi i motke
 243. Gipsani blokovi
  – Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
 244. Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove
  – Definicije, zahtjevi i ispitne metode
 245. Ljepila na osnovi gipsa za gipsane blokove
  – Definicije, zahtjevi i ispitne metode
 246. Pigmenti za bojenje građevnih materijala na bazi cementa i/ili vapna
  – Specifikacije i metode ispitivanja
 247. Stalni okomiti cestovni prometni znakovi
  – 1. dio: Stalni znakovi
 248. Stalni okomiti cestovni prometni znakovi
  – 2. dio: Svijetleći prometni stupići
 249. Stalni okomiti cestovni prometni znakovi
  – 3. dio: Smjerokazni stupići i retroreflektirajući elementi
 250. Montažni pribor za pokrivanje krovova
  – Trajno postavljene krovne ljestve
  – Specifikacije proizvoda i metode ispitivanja
 251. Vertikalna prometna signalizacija
  – Promjenjivi prometni znakovi
  – 1. dio: Norma za proizvod
 252. Staklo u graditeljstvu
  – Kaljeno borosilikatno sigurnosno staklo
  – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/ Norma za proizvod
 253. Agregati za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina
 254. Agregati za bitumenske mješavine i površinsku obradu cesta, aerodromskih pista i drugih prometnih površina
 255. Lagani agregati
  – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje
 256. Lagani agregati
  – 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje
 257. Lagani agregati
  – 2. dio: Lagani agregati za bitumenske mješavine i površinske obrade i za primjenu u nevezanim i vezanim mješavinama
 258. Dimnjaci
  – Sustavi dimnjaka s glinenim/keramičkim dimovodnim cijevima
  – 1. dio: Zahtjevi i ispitne metode za otpornost na požar čađe
 259. Dimnjaci
  – Sustavi dimnjaka s glinenim/keramičkim dimovodnim cijevima
  – 2. dio: Zahtjevi i ispitne metode u vlažnim uvjetima
 260. Dimnjaci
  – Sustavi dimnjaka s glinenim/keramičkim dimovodnim cijevima
  – 3. dio: Zahtjevi i ispitne metode za dimovodne dozračne sustave
 261. Dimnjaci
  – Glineni/keramički vanjski plaštevi za sustave dimnjaka
  – Zahtjevi i ispitne metode
 262. Samostojeći dimnjaci
  – 5. dio: Materijali za zidane cijevi
  – Specifikacija proizvoda
 263. Samostojeći dimnjaci
  – 7. dio: Specifikacije proizvoda za cilindrične čelične proizvode za upotrebu u čeličnim dimnjacima s jednom stijenkom i čeličnim cijevima
 264. Stepenice za pristup čovjeka u podzemne komore
  – Zahtjevi, označivanje, ispitivanje i procjena sukladnosti
 265. Bitumenske mješavine
  – Specifikacije materijala
  – 1. dio: Asfaltbeton
 266. Bitumenske mješavine
  – Specifikacije materijala
  – 1. dio: Asfaltbeton
 267. Bitumenske mješavine
  – Specifikacije materijala
  – 2. dio: Asfaltbeton za vrlo tanke slojeve
 268. Bitumenske mješavine
  – Specifikacije materijala
  – 2. dio: Asfaltbeton za vrlo tanke slojeve
 269. Bitumenske mješavine
  – Specifikacije materijala
  – 3. dio: Meki asfalt
 270. Bitumenske mješavine
  – Specifikacije materijala
  – 3. dio: Meki asfalt
 271. Bitumenske mješavine
  – Specifikacije materijala
  – 4. dio: HRA (Hot Rolled Asphalt)
 272. Bitumenske mješavine
  – Specifikacije materijala
  – 4. dio: HRA (Hot Rolled Asphalt)
 273. Bitumenske mješavine
  – Specifikacije materijala
  – 5. dio: SMA (Stone Mastic Asphalt)
 274. Bitumenske mješavine
  – Specifikacije materijala
  – 5. dio: SMA (Stone Mastic Asphalt)
 275. Bitumenske mješavine
  – Specifikacije materijala
  – 6. dio: Lijevani asfalt
 276. Bitumenske mješavine
  – Specifikacije materijala
  – 6. dio: Lijevani asfalt
 277. Bitumenske mješavine
  – Specifikacije materijala
  – 7. dio: Porozni asfalt
 278. Bitumenske mješavine
  – Specifikacije materijala
  – 7. dio: Porozni asfalt
 279. Agregati za mort
 280. Agregati za mort
 281. Sustavi za otkrivanje propuštanja
  – 1. dio: Osnovna načela
 282. Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade
  – Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW)
  – Specifikacija
 283. Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade
  – Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS)
  – Specifikacija
 284. Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade
  – Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS)
  – Specifikacija
 285. Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade
  – Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR)
  – Specifikacija
 286. Toplinsko izolacijski proizvodi za zgrade
  – Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF)
  – Specifikacija
 287. Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade
  – Tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG)
  – Specifikacija
 288. Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade
  – Tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW)
  – Specifikacija
 289. Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade
  – Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB)
  – Specifikacija
 290. Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade
  – Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB)
  – Specifikacija
 291. Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade
  – Tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF)
  – Specifikacija
 292. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Rebrasti stropni elementi
 293. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Linijski konstrukcijski elementi
 294. Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na kruta goriva
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 295. Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na kruta goriva
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 296. Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na kruta goriva
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 297. Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na kruta goriva
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 298. Kamini za ugradnju i otvoreni kamini na kruta goriva
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 299. Grijalice prostora na kruto gorivo
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 300. Grijalice prostora na kruto gorivo
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 301. Grijalice prostora na kruto gorivo
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 302. Grijalice prostora na kruto gorivo
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 303. Industrijska, komercijalna, garažna i ostala ulazna vrata
  – Norma za proizvod, izvedbene značajke
 304. Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za uporabu u građevinarstvu i cestogradnji

 305. Plastika
  – Neomekšani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u građevinarstvu
  – 2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrašnje i vanjske zidne i stropne završne obloge
 306. Plastika
  – Neomekšani poli(vinil-kloridni) (PVC-U) profil za primjenu u građevinarstvu
  – 2. dio: PVC-U profili i PVC-UE profili za unutrašnje i vanjske zidne i stropne završne obloge
 307. Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom
  – Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji cesta i ostalih prometnih površina (izuzimaju se željeznice i asfaltni slojevi)
 308. Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom
  – Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji željeznica

 309. Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom
  – Zahtijevana svojstva za uporabu pri izvođenju zemljanih radova, temelja i potpornih konstrukcija
 310. Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom
  – Zahtijevana svojstva za uporabu u drenažnim sustavima
 311. Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom
  – Zahtijevana svojstva za uporabu u zaštiti od erozije (zaštita obale, obaloutvrde)
 312. Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom
  – Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana
 313. Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom
  – Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji kanala
 314. Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom
  – Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji tunela i podzemnih građevina
 315. Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom
  – Zahtijevana svojstva za uporabu u odlagalištima krutog otpada
 316. Silicijska prašina za beton
  – 1. dio: Definicije, zahtjevi i kriteriji sukladnosti
 317. Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom
  – Zahtijevana svojstva za uporabu u projektima zbrinjavanja tekućeg otpada
 318. Veziva i žbuke na osnovi gipsa
  – 1. dio: Definicije i zahtjevi
 319. Hidraulična veziva za ceste
  – 1. dio: Brzo otvrdnjavajuća hidraulična veziva za ceste
  – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti
 320. Sudoperi
  – Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode
 321. Nepomični termoplastični spremnici za nadzemno skladištenje lož ulja za domaćinstvo, kerozinskog i dizelskog goriva
  – Polietilenski spremnici proizvedeni upuhivanjem u kalupe i centrifugalnim lijevanjem te spremnici dobiveni centrifugalnim lijevanjem anionskog polimerizacijskog poliamida 6
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 322. Geosintetičke barijere
  – Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana
 323. Geosintetičke barijere
  – Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji akumulacijskih jezera i brana
 324. Geosintetičke barijere
  – Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji kanala
 325. Kamenozaštite
  – 1. dio: Specifikacije
 326. Kamenozaštite
  – 1. dio: Specifikacije
 327. Zidni pisoari
  – Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode
 328. Agregati za željeznički tucanik
 329. Agregati za željeznički tucanik
 330. Veziva, sastavljena veziva i tvornički pripremljene mješavine za in situ podove (estrihe) na osnovi kalcijevog sulfata
  – 1.dio: Definicije i zahtjevi
 331. Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje
  – Opća norma za proizvod za dodatne materijale i praškove za zavarivanje metalnih materijala taljenjem
 332. Geosintetičke barijere
  – Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji tunela i podzemnih građevina
 333. Geosintetičke barijere
  – Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji tunela i podzemnih građevina
 334. Geosintetičke barijere
  – Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji odlagališta tekućeg otpada, stanica za privremeno skladištenje ili sekundarnu zaštitu
 335. Geosintetičke barijere
  – Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji odlagališta tekućeg otpada, stanica za privremeno skladištenje ili sekundarnu zaštitu
 336. Geosintetičke barijere
  – Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji skladišta i odlagališta krutog otpada
 337. Dimnjaci
  – Zahtjevi i ispitne metode za glinene/keramičke izlazne nastavke
 338. Vanjska sjenila
  – Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost
 339. Uređaji protiv poplave za zgrade
  – 1. dio: Zahtjevi
 340. Oprema koja štiti od prepunjenosti nepokretnih spremnika za tekuća naftna goriva
 341. Oprema koja štiti od prepunjenosti nepokretnih spremnika za tekuća naftna goriva
 342. Metalni profili i nosači za žbuku
  – Definicije, zahtjevi i ispitne metode
  – 1. dio: Unutarnje žbuke
 343. Metalni profili i nosači za žbuku
  – Definicije, zahtjevi i ispitne metode
  – 2. dio: Vanjske žbuke
 344. Zasloni
  – Izvedbeni zahtjevi uključujući sigurnost
 345. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Posebni krovni elementi

 346. Savitljive hidroizolacijske trake
  – Bitumenske hidroizolacijske krovne trake s uloškom
  – Definicije i značajke
 347. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Podne pločice za podne sustave
 348. Teraco pločice
  – 1. dio: Teraco pločice za unutrašnju uporabu
 349. Teraco pločice
  – 1. dio: Teraco pločice za unutrašnju uporabu
 350. Teraco pločice
  – 1. dio: Teraco pločice za unutrašnju uporabu
 351. Teraco pločice
  – 2. dio: Teraco pločice za vanjsku uporabu
 352. Bitumen i bitumenska veziva
  – Okvir za specificiranje kationskih bitumenskih emulzija
 353. Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi)
  – Materijal za in situ podove (estrihe)
  – Svojstva i zahtjevi
 354. Oblikovni elementi od vlaknom ojačanog gipsa
  – Definicije, zahtjevi i ispitne metode
 355. Ovješene fasade
  – Norma za proizvod
 356. Savitljive hidroizolacijske trake
  – Definicije i značajke podložnih traka
  – 1. dio: Podložne trake za prijeklopno pokrivanje krovova
 357. Savitljive hidroizolacijske trake
  – Definicije i značajke podložnih traka
  – 2. dio: Podložne trake za zidove
 358. Betonski kolnici
  – 3. dio: Specifikacije za moždanike u betonskim kolnicima
 359. Predgotovljeni zidni paneli od gipsanih ploča s jezgrom iz kartonskog saća
  – Definicije, zahtjevi i ispitne metode
 360. Bitumen i bitumenska veziva
  – Specifikacije za tvrde cestograđevne bitumene
 361. Gipsane kompozitne ploče za toplinsku i zvučnu izolaciju
  – Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
 362. Savitljive hidroizolacijske trake
  – Plastične i elastomerne hidroizolacijske trake za krovove
  – Definicije i značajke
 363. Materijal za obradbu i zaglađivanje spojeva gipsanih ploča
  – Definicije, zahtjevi i ispitne metode
 364. Ovješeni stropovi
  – Zahtjevi i metode ispitivanja

 365. Savitljive hidroizolacijske trake
  – Plastične i elastomerne trake za zaštitu od vlage i vode iz tla
  – Definicije i značajke
 366. Savitljive hidroizolacijske trake
  – Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla
  – Definicije i značajke
 367. Savitljive hidroizolacijske trake
  – Bitumenske trake za zaštitu od vlage i vode iz tla
  – Definicije i značajke
 368. Savitljive hidroizolacijske trake
  – Bitumenske paronepropusne trake
  – Definicije i značajke
 369. Savitljive hidroizolacijske trake
  – Bitumenske paronepropusne trake
  – Definicije i značajke
 370. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Predgotovljene betonske garaže
  – 1. dio: Zahtjevi za armiranobetonske garaže monolitne ili sastavljene iz zasebnih elemenata sobnih dimenzija
 371. Savitljive hidroizolacijske trake
  – Plastične i elastomerne paronepropusne trake
  – Definicije i značajke
 372. Ploče na osnovi drva za uporabu u graditeljstvu
  – Karakteristike, ocjenjivanje sukladnosti i označivanje
 373. Veziva za magnezitne estrihe
  – Kaustični magnezij i magnezijev klorid
  – 1. dio: Definicije i zahtjevi
 374. Bitumen i bitumenska veziva
  – Okvirna specifikacija za polimerom modificirane bitumene
 375. Slobodno viseće površine za grijanje i hlađenje vodom temperature niže od 120 °C
  – 1. dio: Tvornički pripremljeni stropni zračeći paneli za grijanje prostora
  – Tehničke specifikacije i zahtjevi
 376. Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge
  – Bitne značajke
 377. Spremnici za ispiranje WC-a i pisoara
 378. Toplinsko-izolacijski proizvodi
  – Na mjestu primjene oblikovani proizvodi od lakoagregatne ekspandirane gline
  – 1. dio: Specifikacija za nasipne proizvode prije ugradnje
 379. Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade
  – Nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene
  – 1. dio: Specifikacija za nevezane proizvode prije ugradnje
 380. Drvene konstrukcije
  – Lijepljeno lamelirano drvo i lijepljeno cjelovito drvo
  – Zahtjevi
 381. Drvene konstrukcije
  – Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano prema čvrstoći
  – 1. dio: Opći zahtjevi
 382. Staklo u graditeljstvu
  – Osnovni zemnoalkalijski, silikatni, stakleni proizvodi
  – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/ Norma za proizvod
 383. Staklo u graditeljstvu
  – Toplinski prožeto, termički kaljeno, natrij kalcij silikatno, sigurnosno staklo
  – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod
 384. Brtveni umetci i (brtvene) mase
  – 1. dio: Specifikacije za vruće brtvene mase
 385. Brtveni umetci i (brtvene) mase
  – 2. dio: Specifikacije za hladne brtvene mase
 386. Brtveni umetci i (brtvene) mase
  – 3. dio: Specifikacije za predgotovljene brtve
 387. Dodatno obrađene gipsane ploče
  – Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
 388. Metalni profili potkonstrukcija za sustave s gipsanim pločama
  – Definicije, zahtjevi i ispitne metode
 389. Predgotovljeni gipsani elementi
  – Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
 390. Cement
  – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti za posebne vrste cemenata vrlo niske topline hidratacije
 391. Konstrukcijsko drvo
  – Drveni stupovi za nadzemne vodove
 392. Gipsani elementi za spuštene stropove
  – Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja
 393. Gipsani elementi za spuštene stropove
  – Definicije, zahtjevi i postupci ispitivanja
 394. Drvene konstrukcije
  – Zahtjevi za proizvod za predgotovljene konstrukcijske elemente sastavljene utisnutim metalnim ježastim pločama
 395. Sanitarni uređaji
  – Zajednička korita za pranje
 396. Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji
  – Tvornički izrađeni proizvodi od mineralne (MW) vune
  – Specifikacija
 397. Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji
  – Tvornički izrađeni proizvodi od savitljive elastomerne pjene (FEF)
  – Specifikacija
 398. Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji
  – Tvornički izraženi proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG)
  – Specifikacija
 399. Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji
  – Tvornički izrađeni proizvodi od kalcijevog silikata (CS)
  – Specifikacija
 400. Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji
  – Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS)
  – Specifikacija
 401. Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji
  – Tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) i poliizocijanuratne pjene
  – Specifikacija
 402. Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji
  – Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS)
  – Specifikacija
 403. Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji
  – Tvornički izrađeni proizvodi od polietilenske pjene (PEF)
  – Specifikacija
 404. Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji
  – Tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF)
  – Specifikacija
 405. Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade
  – Proizvodi od prskane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene
  – 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje
 406. Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade
  – Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi ekspandiranog perlita (EP)
  – 1. dio: Specifikacija za očvrsnule i nasipne proizvode prije ugradnje
 407. Toplinski izolacijski prozvodi za zgrade
  – Oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi lisnato ekspaniranog vermikulita (EV)
  – 1. dio: Specifikacija za očvrsnule i nasipne proizvode prije ugradbe
 408. Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade
  – Proizvodi od injektirane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene
  – 1. dio: Specifikacija za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje
 409. Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji
  – Proizvodi od krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene
  – 1. dio: Specifikacije za sustav injektiranja krute pjene prije ugradnje
 410. Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji
  – Proizvodi od prskane krute poliuretanske (PUR) i poliizocijanuratne (PIR) pjene oblikovani na mjestu primjene
  – 1. dio: Specifikacija za sustav prskane krute pjene prije ugradnje
 411. Staklo u graditeljstvu
  – Termički kaljeno, zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo
  – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod
 412. Podzemni protupožarni hidranti
 413. Drvene podne obloge
  – Značajke, ocjena sukladnosti i označivanje
 414. Prozori i vrata
  – Norma za proizvod, izvedbene značajke
  – 1.dio: Prozori i vanjska pješačka vrata
 415. Pomoćni i dodatni metalni profili za uporabu s gipsanim pločama
  – Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
 416. Drvene konstrukcije
  – Konstrukcijsko lamelirano furnirsko drvo
  – Zahtjevi
 417. Nadzemni protupožarni hidranti
 418. Barijere za zaštitu od buke s cesta
  – Specifikacije
 419. Barijere za zaštitu od buke s cesta
  – Specifikacije
 420. Učvršćene ljestve za okna
 421. Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi
  – 1. dio: Opći zahtjevi
 422. Keramičke pločice
  – Definicije, razredba, značajke, ocjena sukladnosti i označivanje
 423. Stijenke tuš kabine
  – Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode
 424. Staklo u graditeljstvu
  – Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo
  – Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod
 425. Staklo u graditeljstvu
  – Višeslojno staklo i višeslojno sigurnosno staklo
  – Vrednovanje sukladnosti/Norma za proizvod
 426. Dimnjaci
  – Sustavi dimnjaka s plastičnim dimovodnim cijevima
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 427. Ljepila na osnovi gipsa za toplinsko/zvučno izolacijske kompozitne panele i gipsane ploče
  – Definicije, zahtjevi i ispitne metode
 428. Samonosivi izolacijski paneli obostrano obloženi limom
  – Tvornički izrađeni proizvodi
  – Specifikacije
 429. Kade za upotrebu u kućanstvu
 430. Tuš-kade za upotrebu u kućanstvu
 431. Bidei
  – Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode
 432. Drvene konstrukcije
  – Neštapasti spojni elementi
  – Zahtjevi
 433. Mehanička spajala za sustave s gipsanim pločama
  – Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
 434. Drvene konstrukcije
  – Štapasta spajala
  – Zahtjevi
 435. Uređaji za javljanje dimnog alarma
 436. Kalcijev aluminatni cement
  – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti
 437. Kalcijev aluminatni cement
  – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti
 438. Adhezivi za sustave termoplastičnih cijevi koje nisu pod pritiskom
  – Specifikacije
 439. Sanitarni uređaji
  – Umivaonici
  – Funkcionalni zahtjevi i ispitne metode
 440. Savitljive hidroizolacijske trake
  – Bitumenske trake s uloškom za hidroizolaciju betonskih ploča mostova i drugih betonskih voznih površina
  – Definicije i značajke
 441. Rastezljivi stropovi
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 442. Samonosivi limovi za pokrivanje krovova, vanjska i unutarnja oblaganja
  – Specifikacija proizvoda i zahtjevi
 443. Nenosivi limovi i trake za pokrivanje krovova, vanjsko i unutrašnje oblaganje
  – Specifikacija proizvoda i zahtjevi
 444. Grijalice prostora na drvene pelete
  – Zahtjevi i ispitne metode
 445. Sigurnosna savitljiva metalna crijeva za spajanje kućanskih plinskih uređaja
 446. Adhezivi za sustave termoplastičnih cijevi za kapljevine pod pritiskom
  – Specifikacije
 447. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Stube
 448. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Okvirni propusti

 449. Građevni okovi
  – Brave i zasuni
  – Elektromehaničke brave i otpuštajuće pločice
  – Zahtjevi i ispitne metode
 450. Vlakna za beton
  – 1. dio: Čelična vlakna
  – Definicije, specifikacije i sukladnost
 451. Vlakna za beton
  – 2. dio: Polimerna vlakna
  – Definicije, specifikacije i sukladnost
 452. Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom
  – Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje
 453. Vodonepropusni proizvodi u tekućem obliku za primjenu ispod keramičkih pločica povezanih ljepilom
  – Zahtjevi, ispitne metode, vrednovanje sukladnosti, razredba i označivanje
 454. Površine sportskih terena
  – Površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu
  – Specifikacija
 455. Savitljive hidroizolacijske trake
  – Plastične i elastomerne trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode
  – Definicije i značajke
 456. Zidne i stropne obloge od cjelovitoga drva
  – Značajke, ocjena sukladnosti i označivanje
 457. Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u građevinarstvu
  – Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (EPS)
  – Specifikacija
 458. Toplinsko-izolacijski proizvodi i proizvodi ispunjeni laganim punjenjem za primjenu u građevinarstvu
  – Tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS)
  – Specifikacija
 459. Krovne obloge
  – Neprekinuti plastični svjetlarnici nosivih profila ili bez njih
  – Klasifikacija, zahtjevi i metode ispitivanja
 460. Krute podloge za prekidano pokrivanje krovova
  – Definicije i značajke
 461. Savitljive hidroizolacijske trake
  – Bitumenske trake za sprečavanje kapilarnog podizanja vode
  – Definicije i značajke
 462. Dimnjaci
  – Zahtjevi i ispitne metode za metalne dimnjake i neovisno o materijalima kanale za dovod zraka za uređaje za loženje s zatvorenom komorom izgaranja
  – 1. dio: Vertikalni završetci za zrak i dimovod za uređaje za loženje C6
 463. Dimnjaci
  – Zahtjevi i ispitne metode za metalne dimnjake i neovisno o materijalima kanale za dovod zraka za uređaje za loženje s zatvorenom komorom izgaranja
  – 2. dio: Kanali za odvod dima i dovod zraka u zatvorenim prostorima
 464. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Elementi za temelje
 465. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Elementi za zidove
 466. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune)
  – 1. dio: Nosači
 467. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune)
  – 2. dio: Betonski blokovi
 468. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune)
  – 3. dio: Glineni blokovi
  Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune)
  – 4. dio: Blokovi od ekspandiranog polistirena
 469. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Stropni sustavi sastavljeni od nosača i blokova (ispune)
  – 5. dio: Lagani blokovi za jednostavnu oplatu
 470. Konstrukcijski vijčani spojevi bez predopterećenja
  – 1. dio: Opći zahtjevi
 471. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Elementi za mostove
 472. Sigurnosni plinski zaporni uređaji za savitljiva metalna crijeva za spajanje kućanskih plinskih uređaja
 473. Aluminij i aluminijeve legure
  – Proizvodi za izradu konstrukcija u graditeljstvu
  – Tehnički uvjeti za pregled i isporuku
 474. Dekorativni zidni pokrovi
  – Role i ploče
 475. Protupotresne naprave
 476. Mljevena granulirana zgura visoke peći za upotrebu u betonu, mortu i mortu za injektiranje
  – 1. dio: Definicije, specifikacije i kriteriji sukladnosti
 477. Aparati na kruta goriva s akumulacijom topline
  – Zahtjevi i ispitne metode
 478. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Elementi za potporne zidove
 479. Adhezivi opće namjene za konstrukcijske sklopove
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 480. Adhezivi za konstrukcije
  – Karakterizacija anaerobnih adheziva za metalni koaksijalni sklop u zgradama i građevinskim konstrukcijama
 481. Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem
  – Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
  – 1. dio: Gipsane ploče s ojačanjem iz armaturnog voala
 482. Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem
  – Definicije, zahtjevi i metode ispitivanja
  – 2. dio: Gipsanovlaknaste ploče
 483. Kameni aglomerat
  – Modularne pločice za podove i stube (unutrašnje i vanjske)
  Kameni aglomerat
  – Ploče i pločice za oblaganje zidova (unutarnje i vanjsko)
 484. Bitumen i bitumenska veziva
  – Okvir za specificiranje razrijeđenih i omekšanih bitumenskih veziva
 485. Hidraulično vezivo za nekonstrukcijske primjene
  – Definicija, specifikacije i kriteriji sukladnosti
 486. Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom
  – Zahtijevana svojstva za uporabu u kolnicima i asfaltnim presvlakama
 487. Geosintetičke barijere
  – Zahtijevana svojstva za uporabu pri izgradnji objekata prometne infrastrukture
 488. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Betonske blok oplate od običnih i laganih agregata
  – Svojstva proizvoda i izvedba
 489. Konstrukcijsko zupčasto spojeno cjelovito drvo
  – Zahtjevi za izvedbu i minimalni zahtjevi proizvodnje
 490. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Oplatni blokovi od betona s drvenim strugotinama
  – Svojstva proizvoda i izvedba
 491. Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji
  – Tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EP) i ljuskastog vermikulita (EV)
  – Specifikacija
 492. Toplinsko-izolacijski proizvodi za opremu zgrada i industrijske instalacije
  – Toplinska izolacija od ekspandirano-perlitnih (EP) proizvoda oblikovana na mjestu primjene
  – 1. dio: Specifikacija za vezane i nevezane proizvode prije ugradnje
 493. Toplinsko-izolacijski proizvodi za opremu zgrada i industrijske instalacije
  – Toplinska izolacija od ljuskasto-vermikulitnih (EV) proizvoda oblikovana na mjestu primjene
  – 1. dio: Specifikacija za vezane i nevezane proizvode prije ugradnje
 494. Ventilacija u zgradama
  – Protupožarne zaklopke
 495. Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama
  – 1. dio: Brtvila za elemente pročelja
 496. Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama
  – 2. dio: Brtvila za staklene stijene
 497. Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama
  – 3. dio: Brtvila za spojeve sanitarija
 498. Brtvila za nekonstrukcijsku uporabu za spojeve u zgradama i pješačkim stazama
  – 4. dio: Brtvila za pješačke staze
 499. Staklo u graditeljstvu
  – Proizvodi od osnovnog aluminij silikatnog stakla
  – 2. dio: Norma za proizvod
 500. Staklo u graditeljstvu
  – Toplinski prožeto, termički kaljeno zemnoalkalijsko, silikatno, sigurnosno staklo
  – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod
 501. Staklo u graditeljstvu
  – Termički kaljeno natrij-kalcij-silikatno sigurnosno U-staklo
  – 2. dio: Vrednovanje sukladnosti/norma za proizvod
 502. Proizvodi ispunjeni laganim punjenjem i toplinsko-izolacijski proizvodi za primjenu u građevinarstvu (CEA)
  – Proizvodi od lakoagregatne ekspandirane gline (LWA)
 503. Supersulfatni cement
  – Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti
 504. Polimerom modificirani bitumenski debeloslojni premazi za hidroizolaciju
  – Definicije i zahtjevi
 505. Višestruko ložene peći za saune ložene cjepanicama prirodnog drveta
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 506. Specifikacije za vanjske i unutarnje žbuke na osnovi organskih veziva
 507. Vrata za pješake, industrijska, komercijalna, garažna vrata i prozori koji se mogu otvarati
  – Norma za proizvod, izvedbene značajke
  – Otpornost na požar i/ili kontrola propusnosti dima
 508. Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade
  – Tvornički izrađeni proizvodi od polietilenske pjene (PEF)
  – Specifikacija
 509. Prozirne ravne višeslojne polikarbonatne (PC) trake za unutrašnju i vanjsku upotrebu na krovovima, zidovima i stropovima
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 510. Prozirne ravne krute polikarbonatne ploče (PC) za unutarnju i vanjsku uporabu na krovovima, zidovima i stropovima
  – Zahtjevi i metode ispitivanja
 511. Energetski, upravljački i komunikacijski kabeli
  – Kabeli za opću uporabu pri gradnji koji podliježu zahtjevima zaštite od požara
 512. Energetski, upravljački i komunikacijski kabeli
  – Kabeli za opću uporabu pri gradnji koji podliježu zahtjevima zaštite od požara