Pretpakirani proizvodi

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda

(NN br. 82/201633/2017)

 

EU zakonodavstvo

Direktiva 2007/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 5. rujna 2007. o utvrđivanju pravila o nominalnim količinama za pretpakirane proizvode, stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 75/106/EEZ i 80/232/EEZ i o izmjeni Direktive Vijeća 76/211/EEZ

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01 563 0000

 

Područje primjene

Pretpakovine

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici moraju znati

Pretpakirani proizvodi moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa