Građevni proizvodi – neusklađeno područje

KONTAKT NADLEŽNIH TIJELA I TIJELA ZA NADZOR NAD PROVOĐENJEM NACIONALNIH TEHNIČKIH PROPISA:

 

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

Tel. 01/3782 444

 

Kontaktna točka za građevne proizvode

https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/graditeljstvo-98/kontaktna-tocka-za-gradjevne-proizvode/3687

t: 01/3782 444

e: cpr.kontaktnatocka@mpgi.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa

 

Tijelo za nadzor tržišta

kabinet.dirh@dirh.hr

 

NORME

Katalog hrvatskih normi

 

 1. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – Linijski detektori topline
 2. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – Detektori ugljičnog monoksida
  – Točkasti detektori
 3. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – Detektori dima u zračnim kanalima
 4. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – Linijski detektori topline bez mogućnosti promjene postavne vrijednosti
 5. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – Multisenzorski detektori požara
  – Točkasti detektori s kombinacijom osjetnika dima i osjetnika topline
 6. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – Multisenzorski detektori požara
  – Točkasti detektori s kombinacijom osjetnika ugljičnog monoksida i osjetnika topline
 7. Sustavi za otkrivanje i dojavu požara
  – Multisenzorski detektori požara
  – Točkasti detektori s kombinacijom osjetnika dima, ugljikovog monoksida i opcijski osjetnika topline
 8. Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine
 9. Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine
  – Poklopci za slivnike i kontrolna okna izrađeni od lijevanog željeza
 10. Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine
  – Poklopci za slivnike i kontrolna okna izrađeni od čelika ili aluminijske legure
 11. Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine
  – Poklopci za slivnike i kontrolna okna izrađeni od čelikom armiranog betona
 12. Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine
  – Poklopci za slivnike i kontrolna okna izrađeni od kompozitnih materijala
 13. Poklopci za slivnike i kontrolna okna za prometne i pješačke površine
  – Poklopci za slivnike i kontrolna okna izrađeni od polipropilena (PP), polietilena (PE) ili neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U)
 14. Cement
 15. Sanitarni uređaji
  – Kade izrađene od umreženoga lijevanog akrila
 16. Sanitarne armature
  – Pojedinačne i kombinirane slavine za vodoopskrbne sustave tip 1 i tip 2
 17. Klasifikacija plastomernih adheziva za drvo za nekonstrukcijske primjene
 18. Beton
 19. Sanitarni uređaji
  – Tuš kade izrađene od ploča lijevanog akrila mrežaste strukture
 20. Sanitarni uređaji
  – Ploče od lijevanog akrila mrežaste strukture za kade i tuš kade za upotrebu u kućanstvu
 21. Ploče s usmjerenim iverjem
 22. Fenolni i aminoplastični adhezivi za nosive drvene konstrukcije
 23. Ploče iverice
 24. Konstrukcijsko drvo
 25. Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva
  – materijal na osnovi drva na biološke štetnike
 26. Smjesa za injektiranje natega za prednapinjanje
 27. Aluminij i aluminijeve legure
  – Limovi, trake i ploče
 28. Aluminij i aluminijeve legure
  – Limovi, trake i ploče
 29. Krovopokrivački proizvodi od lima
  – nenosivi krovopokrivački proizvode od aluminijskog lima
 30. Proizvodi od lima za pokrivanje krovova i oblaganje zidova
  – samonosivi proizvode od čeličnog, aluminijskog ili nehrđajućeg čeličnog lima
  – Čelik
 31. Krovopokrivački proizvodi od lima
  – samonosivi proizvodi od čeličnog, aluminijskog ili nehrđajućeg čeličnog lima
  – Aluminij
 32. Krovopokrivački proizvodi od lima
  – samonosivi proizvodi od čeličnog, aluminijskog ili nehrđajućeg čeličnog lima
  – Nehrđajući čelik
 33. Vlakneno-cementni proizvodi
  – Tlačne cijevi i spojevi
 34. Duktilne željezne cijevi, spojni dijelovi, pribor i njihovi spojevi za cjevovode za vodu
 35. Aluminij i aluminijeve legure
  – Folija
 36. Aluminij i aluminijeve legure
  – Folija
 37. Staklo u graditeljstvu
  – Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla
 38. Staklo u graditeljstvu
  – Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla
  – »Float« staklo
 39. Staklo u graditeljstvu
  – Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla
  – Polirano žičano staklo
 40. Staklo u graditeljstvu
  – Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla
  – Vučeno staklo
 41. Staklo u graditeljstvu
  – Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla
  – Ornamentno staklo
 42. Staklo u graditeljstvu
  – Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla
  – Ornamentno žičano staklo
 43. Staklo u graditeljstvu
  – Proizvodi od osnovnog natrij-kalcij-silikatnog stakla
  – Profilno žičano i nežičano staklo
 44. Vlakneno-cementne cijevi za kanalizacijske sustave i odvodnju
  – Cijevi, spojnice i oblikovni komadi za gravitacijske sustave
 45. Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva
  – Sredstava za preventivnu zaštitu drva određenu biološkim ispitivanjima
 46. Oluci i spojnice izrađeni od PVC-U
 47. Limeni oluci i odvodne cijevi za kišnicu s preklopnim spojem
 48. Ploče vlaknatice
  – tvrde ploče
 49. Ploče vlaknatice
  – srednje ploče
 50. Ploče vlaknatice
  – lake ploče
 51. Ploče vlaknatice
  – Ploče proizvedene suhim postupkom (MDF)
 52. Ploče s česticama povezanim cementom
 53. Ploče s česticama povezanim cementum
  – Zahtjevi za ploče s česticama povezanim OPC-om za uporabu u suhim, vlažnim i vanjskim uvjetima
 54. Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje
  – Šipke, žice i depoziti za TIG zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika
 55. Betonske tlačne cijevi, uključujući spojeve i fitinge
 56. Armiranobetonske tlačne cijevi i betonske tlačne cijevi s jednoliko raspoređenom armaturom (bez unutarnje cijevi), uključujući spojeve i fitinge
 57. Armiranobetonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi, uključujući spojeve i fitinge
 58. Prednapete betonske tlačne cijevi s čeličnom unutarnjom cijevi ili bez nje, uključujući spojeve, fitinge i posebne zahtjeve za prednapeti čelik za cijevi
 59. Sanitarne armature
  – Mehaničke miješalice (PN 10)
 60. Sustavi za odvajanje lakih tekućina – separatori (primjerice za ulja i benzin)
 61. Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od ugljičnih i legiranih čelika
  – Vijci i svorni vijci propisanog razreda čvrstoće
  – Grubi i fini navoj
 62. Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od ugljičnih i legiranih čelika
  – Matice sa specificiranim razredima čvrstoće
  – Grubi i fini navoj
 63. Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od ugljičnih i legiranih čelika
  – Zatični vijci i slični spojni elementi specificiranog razreda čvrstoće
  – Grubi i fini navoj
 64. Spajala za drvo
  – moždanici posebne izvedbe za drvo
 65. Boje i lakovi
  – Premazna sredstva i premazni sustavi za drvo u vanjskim prostorima
 66. Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje
 67. Dodaci betonu, mortu i mortu za injektiranje
 68. Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje
  – Obložene elektrode, žice, šipke i žice punjene praškom za elektrolučno zavarivanje taljenjem željeznoga lijeva
 69. Ventili za opskrbu vodom
 70. Ventili za opskrbu vodom
  – Ventili za odvajanje
 71. Zaporni uređaji za opskrbu vodom
  – Zaporni uređaji za odvajanje
 72. Ventili za opskrbu vodom
  – Nepovratni ventili
 73. Ventili za opskrbu vodom
  – Odzračni ventili
 74. Ventili za opskrbu vodom
  – Regulacijski ventili
 75. Zaporni uređaji za opskrbu vodom
  – Hidranti
 76. Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija
  – čelične konstrukcije
 77. Izvedba čeličnih i aluminijskih konstrukcija
  – aluminijske konstrukcije
 78. Sanitarne armature
  – Termostatske miješalice (PN 10)
 79. Beton
 80. Čelik za armiranje betona
  – Zavarljivi čelik za armiranje
  – čelik razreda A
 81. Čelik za armiranje betona
  – Zavarljivi čelik za armiranje
  – čelik razreda B
 82. Čelik za armiranje betona
  – Zavarljivi čelik za armiranje
  – čelik razreda C
 83. Čelik za armiranje betona
  – Zavarljivi čelik za armiranje
  – zavarene mreže
 84. Čelik za armiranje betona
  – Zavarljivi čelik za armiranje
  – rešetkasti nosači
 85. Zaštitni cestovni sustavi
  – sigurnosne ograde uključujući ograde za vozila
 86. Zaštitni cestovni sustavi
  – sigurnosni jastuci
 87. Zaštitni cestovni sustavi
  – završni i prijelazni elemenati zaštitnih ograda
 88. Zaštitni cestovni sustavi
  – Cestovni sustavi za motocikliste koji smanjuju utjecaj težine motociklista u sudaru sa sigurnosnom preprekom
 89. Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija
  – Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U)
  – cijevi, spojnice i sustav
 90. Konstrukcijski ležajevi
  – Klizni elementi
 91. Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju
  – Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U)
  – cijevi, spojnice i sustav
 92. Materijali za oznake na kolniku
  – Mješavina staklenih kuglica
 93. Dimnjaci
 94. Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija
  – Polipropilen (PP)
  – cijevi, spojnice i sustav
 95. Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija
  – Polipropilen (PP)
  – cijevi, spojnice i sustav
 96. Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju
  – Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U)
 97. Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju
  – Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U)
  – Cijevi
 98. Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i nadzemnu odvodnju i kanalizaciju
  – Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U)
  – Spojnice
 99. Plastični cijevni sustavi za opskrbu vodom i podzemnu i nadzemnu tlačnu odvodnju i kanalizaciju
  – Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U)
  – Ventili
 100. Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom te za podzemnu i nadzemnu odvodnju i kanalizaciju
  – Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U)
 101. Plastični cijevni sustavi s cijevima sa strukturiranom stijenkom za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar zgrada
  – Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U)
  – cijevi i sustav
 102. Plastični cijevni sustavi s cijevima sa strukturiranom stijenkom za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar zgrada
  – Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U)
  – cijevi i sustav
 103. Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niska i visoka temperatura) unutar građevinskih konstrukcija
  – Akrilonitril/butadien/stiren (ABS)
  – spojnice i sustav
 104. Vruće pocinčane prevlake na željeznim i čeličnim predmetima
 105. Nosači oluka
 106. Vijci za lim sa šesterokutnom glavom
 107. Vijci za lim s valjkastom zaobljenom glavom s urezom
 108. Proizvodi i sustavi za zaštitu i popravak betonskih konstrukcija
 109. Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija
  – Polietilen (PE)
  – cijevi, spojnice i sustav
 110. Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima
  – Polietilen (PE)
  – Cijevi
 111. Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima
  – Polietilen (PE)
  – Spojnice
 112. Plastični cijevni sustavi za opskrbu plinovitim gorivima
  – Polietilen (PE)
  – Ventili
 113. Ljevarstvo
  – Općenito
 114. Ljevarstvo
  – čelični odljevci
 115. Ljevarstvo
  – odljevci od željeznog lijeva
 116. Ljevarstvo
  – odljevci od aluminijevih legura
 117. Ljevarstvo
  – odljevci od magnezijevih legura
 118. Ljevarstvo
  – odljevci od cinkovih legura
 119. Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija
  – Mješavine kopolimera stirena (SAN+PVC)
  – cijevi, spojnice i sustave
 120. Plastični cijevni sustavi za odvodnju onečišćenih i otpadnih voda (niske i visoke temperature) unutar građevinskih konstrukcija
  – Klorirani poli(vinil-klorid) (PVC-C)
  – cijevi, spojnice i sustave
 121. Materijali za oznake na kolniku
  – Unaprijed pripremljene cestovne oznake
 122. Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu opskrbu vodom
  – Staklom ojačani duromeri (GRP) na osnovi nezasićenih poliesterskih smola (UP)
 123. Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju
  – Polipropilen (PP)
  – cijevi, spojnice i sustav
 124. Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje
  – Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje nelegiranih i sitnozrnatih čelika
 125. Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od nehrđajućih čelika
  – Vijci i svorni vijci
 126. Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od nehrđajućih čelika
  – Matice
 127. Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od nehrđajućih čelika
  – Zatični vijci i slični spojni elementi koji nisu vlačno napregnuti
 128. Mehanička svojstva spojnih elemenata izrađenih od nehrđajućih čelika
  – Vijci za lim
 129. Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje
  – Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje čelika otpornih na puzanje
 130. Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje
  – Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje nehrđajućih i vatrootpornih čelika
 131. Šesterokutne matice s osiguranjem od odvijanja nemetalnim uloškom
  – Razred čvrstoće 5, 8 i 10
 132. Šesterokutne visoke matice s osiguranjem od odvijanja u cijelosti izrađene od metala
  – Razred čvrstoće 5, 8, 10 i 12
 133. Šesterokutne matice s osiguranjem od odvijanja u cijelosti izrađene od metala
  – Razredi čvrstoće 5, 8 i 10
 134. Kontinuirano, hladno valjani nehrđajući čelik
  – Uske trake i odresci
 135. Kontinuirano, hladno valjani nehrđajući čelik
  – Široke trake i ploče/limovi
 136. Valjana čelična žica za vučenje i/ili hladno valjanje
 137. Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika
  – nelegirani konstrukcijski čelik
 138. Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika
  – normalizacijski žarene/normalizacijski valjani zavarljiv sitnozrnati konstrukcijski čelik
 139. Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika
  – termomehanički valjani zavarljiv sitnozrnati konstrukcijski čelik
 140. Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika
  – konstrukcijski čelik otporan na atmosfersku koroziju
 141. Toplo valjani proizvodi od konstrukcijskih čelika
  – konstrukcijski čelik s visokom granicom razvlačenja u poboljšanome stanju
 142. Toplo valjani čelični limovi debljine 3 mm ili više
 143. Neprekinuta, toplo valjana traka i ploča/lim izrezana iz široke trake od nelegiranih i legiranih čelika
 144. Čelični kutnici s jednakim i nejednakim krakovima
 145. Čelik za armiranje betona
  – Zavarljivi čelik za armiranje
 146. Nehrđajući čelici
  – Popis nehrđajućih čelika
 147. Nehrđajući čelici
  – limove/ploče i trake od korozijski postojanih čelika za opće namjene
 148. Nehrđajući čelici
  – poluproizvodi, šipke, valjana žica, vučena žica, profili i svijetlo vučeni proizvodi od korozijski postojanih čelika za opće namjene
 149. Hladno valjani neusmjereni čelični elektrolim i traka isporučeni u potpuno obrađenome stanju
 150. Hladno valjani plosnati proizvodi od niskougljičnog čelika za hladnu preradbu
 151. Čelik za prednapinjanje
 152. Čelik za prednapinjanje
  – Žica
 153. Čelici za prednapinjanje
  – Užad
 154. Čelik za prednapinjanje
  – Šipke
 155. Hladno valjane trake bez prevlaka od niskougljičnog čelika za hladno oblikovanje
 156. Toplo valjani plosnati proizvodi od čelika s visokom granicom razvlačenja za hladno oblikovanje
  – termomehanički valjani čeliki
 157. Toplo valjani plosnati proizvodi od čelika s visokom granicom razvlačenja za hladno oblikovanje
  – normalizirani ili normalizirani valjani čelike
 158. Elektrolitički pocinčani hladno valjani čelični plosnati proizvodi za hladno oblikovanje
 159. Uvjeti isporuke za stanje površine toplo valjanih čeličnih ploča, širokih traka i profila
  – Ploča i široke trake
 160. Uvjeti isporuke za stanje površine toplo valjanih čeličnih ploča, širokih traka i profila
  – Profili
 161. Čelični proizvodi s poboljšanim svojstvima s obzirom na deformaciju okomito na površinu proizvoda
 162. Kontinuirano organski prevučeni (prevučeni koluti) plosnati čelični proizvodi
 163. Proizvodi iz hladno valjanog pokositrenog lima
  – Crni lim
 164. Hladno valjani čelični plosnati proizvodi od niskougljičnog čelika za staklasto emajliranje
 165. Toplo oblikovani šuplji profili od nelegiranih i sitnozrnatih konstrukcijskih čelika
 166. Hladno oblikovani šuplji profili za čelične konstrukcije od nelegiranih i sitnozrnatih čelika
 167. Čelična žica i žičani proizvodi
  – Čelična žica za užad
  – Hladno vučena i hladno oblikovana žica od nelegiranog čelika za visoka opterećenja
 168. Čelična žica i žičani proizvodi
  – Čelična žica za užad
  – Žica od nehrđajućeg čelika
 169. Hladno valjani čelični plosnati proizvodi s visokom granicom razvlačenja za hladno oblikovanje
 170. Čelični odljevci otporni na koroziju
 171. Čelični odljevci
  – Čelični odljevci za opću inženjersku upotrebu
 172. Zavarene okrugle čelične cijevi za strojarsku i inženjersku namjenu
  – Nelegirane i legirane čelične cijevi
 173. Zavarene okrugle čelične cijevi za strojarsku i inženjersku namjenu
  – Nehrđajući čelik
 174. Zavarene okrugle čelične cijevi za strojarsku i inženjersku namjenu
  – Nehrđajući čelik
 175. Bešavne okrugle čelične cijevi za strojarsku i inženjersku namjenu
  – Nelegirane i legirane čelične cijevi
 176. Bešavne okrugle čelične cijevi za strojarsku i inženjersku namjenu
  – Nehrđajući čelik
 177. Bešavne okrugle čelične cijevi za strojarsku i inženjersku namjenu
  – Nehrđajući čelik
 178. Hladnovaljani nelegirani i legirani čelični elektrolimovi i trake u polugotovom stanju
 179. Čelični plosnati proizvodi s prevlakom nanesenom kontinuiranim vrućim uranjanjem za hladno oblikovanje
 180. Šesterokutne niske matice s osiguranjem od odvijanja nemetalnim uloškom
 181. Šesterokutne matice s finim metričkim navojem i osiguranjem od odvijanja nemetalnim uloškom
  – Razred čvrstoće materijala 6, 8 i 10
 182. Šesterokutne visoke matice s finim metričkim navojem i osiguranjem od odvijanja
  – Razred čvrstoće 8, 10 i 12
 183. Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju
 184. Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju
  – Obnavljanje s kontinuiranim cijevima
 185. Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju
  – Oblaganje prianjajućim cijevima
 186. Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju
  – Oblaganje prianjajućim cijevima
 187. Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju
  – Oblaganje nanošenjem strukturiranih duromernih slojeva na terenu
 188. Plastični cijevni sustavi za obnavljanje podzemnih netlačnih mreža za odvodnju i kanalizaciju
  – Oblaganje spiralno namotanim cijevima
 189. Protupožarni sustavi
  – Dijelovi sustava za gašenje plinom
  – uređaji za dodavanje mirisa kod niskotlačnih CO2 sustava
 190. Ventilacija u zgradama
  – Kanalni razvod
  – dijelovi razvoda kanala radi pojednostavljenog održavanja sustava kanalnih razvoda
 191. Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje
  – Elektrode od žice punjene praškom za elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla, sa i bez zaštite plinom
 192. Plastični cijevni sustavi oborinskih voda za nadzemnu uporabu
  – Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U)
  – cijevi, spojnice i sustav
 193. Plastični cijevni sustavi oborinskih voda za nadzemnu uporabu
  – Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U)
 194. Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju
  – Polietilen (PE)
 195. Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju
  – Polietilen (PE)
  – Cijevi
 196. Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju
  – Polietilen (PE)
  – Spojnice
 197. Plastični tlačni cijevni sustavi za opskrbu vodom, odvodnju i kanalizaciju
  – Polietilen (PE)
  – Ventili
 198. Čelični spremnici izrađeni u radionici
  – Horizontalni valjkasti spremnici s jednostrukom i dvostrukom stijenkom za podzemno skladištenje zapaljivih i nezapaljivih tekućina koje onečišćuju vodu osim spremnika za grijanje i hlađenje zgrada
 199. Staklo u graditeljstvu
  – Kemijski ojačano natrijkalcijevo silikatno staklo
 200. Adhezivi za nosive drvene konstrukcije
  – Kazeinski adhezivi
 201. Sanitarne armature
  – Ventili za tlačno ispiranje i ventili s automatskim isključivanjem PN 10 za pisoare
 202. Staklo u graditeljstvu
  – Višeslojno sigurnosno staklo
 203. Staklo u graditeljstvu
  – Višeslojno staklo
 204. Profili od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U) za izradu prozora i vrata
  – Nezaštićeni PVC-U profili svijetlih površina
 205. Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju
  – Polietilen (PE)
  – cijevi, spojnice i sustav
 206. Toplinsko naštrcavanje
  – Dijelovi s toplinski naštrcanim prevlakama
 207. Klasifikacija termoreaktivnih adheziva za drvo za nekonstrukcijske primjene
 208. Podignuti podovi
 209. Boje i lakovi
  – Zaštita od korozije čeličnih konstrukcija zaštitnim sustavima boja
  – Zaštitni sustavi boja
 210. Staklo u graditeljstvu
  – Konstrukcijska brtvila
  – Stakleni proizvodi za sustave konstrukcijskih brtvila za jednostruka i višestruka stakla s osloncem i bez njega
 211. Samostojeći dimnjaci
 212. Samostojeći dimnjaci
  – Betonski dimnjaci
 213. Bitumenske mješavine
  – Reciklažni asfalt
 214. Ventilacija u zgradama
  – Kanali
  – gibljivi kanali
 215. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Namještaj za ulice i vrtove
 216. Hidraulična veziva za ceste
  – Normalno otvrdnjavajuća hidraulična veziva za ceste
 217. Hidraulična veziva za ceste
 218. Nevezane mješavine
 219. Bitumen i bitumenska veziva
  – oksidirani bitumeni
 220. Bitumen i bitumenska veziva
  – tvrdi industrijski bitumeni
 221. Ploče iz masivnog drva (SWP)
 222. Predgotovljeni betonski elementi
 223. Predgotovljeni drveni nosači oplate
 224. Ventilacija u zgradama
  – Kanali iz nemetala
  – Kanali izrađeni od izolacijskih ploča
 225. Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju
  – Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE)
 226. Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju
  – Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE)
  – cijevi i spojnice s glatkom unutarnjom i vanjskom površinom i sustav, tip A
 227. Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju
  – Cijevni sustavi sa strukturiranom stijenkom od neomekšanog poli(vinil-klorida) (PVC-U), polipropilena (PP) i polietilena (PE)
  – cijevi i spojnice s glatkom unutrašnjom i profiliranom vanjskom površinom i sustav, tip B
 228. Specifikacije za udarom oblikovane vučene akrilne ploče za tuš kade za upotrebu u kućanstvu
 229. Specifikacije za udarom oblikovane vučene ABS/akrilne ploče za kade i tuš kade za upotrebu u kućanstvu
 230. Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju
  – Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE)
  – pomoćne spojnice uključujući plitke kontrolne komore
 231. Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju
  – Neomekšani poli(vinil-klorid) (PVC-U), polipropilen (PP) i polietilen (PE)
  – kontrolna okna i kontrolne komore
 232. Mase za fugiranje keramičkih pločica i ploča
 233. Svornjaci i keramički prstenovi za elektrolučno zavarivanje svornjaka
 234. Metalni profili s prekinutim toplinskim mostom
  – Mehanička svojstva
 235. Drvene konstrukcije
  – Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano prema čvrstoći
 236. Drvene konstrukcije
  – Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano prema čvrstoći
  – Strojno razvrstavanje, dodatni zahtjevi za kontrolu tvorničke proizvodnje
 237. Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje
  – Elektrode od pune žice, žice punjene praškom i kombinacije žica/prašak za elektrolučno zavarivanje pod praškom nelegiranih i sitnozrnatih čelika
 238. Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje
  – Obložene elektrode za ručno elektrolučno zavarivanje nikla i legura nikla
 239. Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje
  – Plinovi i plinske mješavine za zavarivanje taljenjem i srodne postupke
 240. Staklo u graditeljstvu
  – Osnovni zemnoalkalijski, silikatni, stakleni proizvodi
  – Float staklo
 241. Brtveni umetci i (brtvene) mase
  – premazi za uporabu s brtvenim masama
 242. Mješavine vezane hidrauličnim vezivom
  – Zrnate mješavine vezane cementom
 243. Mješavine vezane hidrauličnim vezivom
  – Mješavine vezane troskom
 244. Mješavine vezane hidrauličnim vezivom
  – Mješavine vezane letećim pepelom
 245. Mješavine vezane hidrauličnim vezivom
  – Leteći pepeo za mješavine vezane hidrauličnim vezivom
 246. Mješavine vezane hidrauličnim vezivom
  – Mješavine vezane hidrauličnim vezivom za ceste
 247. Mješavine vezane hidrauličnim vezivom
  – Tla stabilizirana hidrauličnim vezivom
 248. Dimnjaci
  – Brtve i brtvila od elastomera
  – Brtve u dimovodnim cijevima
 249. Cement
 250. Laminirano furnirsko drvo (LVL)
 251. Adhezivi
  – Ljepila za lijepljenje parketa na podlogu
 252. Dodatni i potrošni materijali za zavarivanje
  – Žičane elektrode, trakaste elektrode, žice i šipke za elektrolučno zavarivanje nehrđajućih i vatrootpornih čelika
 253. Plastični cijevni sustavi za tlačnu i netlačnu odvodnju i kanalizaciju
  – Staklom ojačani duromeri (GRP) na osnovi nezasićenih poliesterskih smola (UP)
  – cijevi, spojnice i brtve
 254. Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi
 255. Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi
  – Sustav HR
  – Spojevi vijka sa šesterokutnom glavom i šesterokutne matice
 256. Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi
  – Sustav HV
  – Spojevi vijka sa šesterokutnom glavom i šesterokutne matice
 257. Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi
  – Ravne podložne pločice
 258. Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi
  – Ravne podložne pločice, skošene
 259. Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi
  – Sustav HR
  – Spojevi vijka s upuštenom glavom i matice
 260. Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi
  – Sustav HV
  – Spojevi dosjednog vijka sa šesterokutnom glavom i šesterokutne matice
 261. Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi
  – Sustav HR ili HV
  – Izravni indikatori opterećenja za spojeve vijka i matice
 262. Visokočvrsti konstrukcijski predopterećeni vijčani spojevi
  – Sustav HRC
  – Spojevi vijka i matice s kalibriranim predopterećenjem
 263. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Beton s agregatom od drvenih strugotina
 264. Mlazni beton
 265. Duktilne željezne širokotolerantne spojnice i prirubnički priključci za upotrebu kod cijevi iz različitih materijala: duktilno željezo, sivi lijev, čelik, PVC-U PE, cement ojačan vlaknima
 266. Plastični cijevni sustavi za netlačnu podzemnu odvodnju i kanalizaciju
  – Polipropilen s mineralnim modifikatorima (PP-MD)
  – cijevi, spojnice i sustav
 267. Industrijski zaporni uređaji
  – Ugradbene garniture za spajanje djelomično zakretnog pogonskog člana zapornog uređaja
 268. Sanitarne armature
  – Elektroničko otvaranje i zatvaranje sanitarnih armatura
 269. Toplinsko-izolacijski proizvodi za zgrade
  – Na mjestu oblikovani izolacijski proizvodi od celuloznog punila (LFCI)
 270. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – beton ojačan staklenim vlaknima
 271. Sanitarni uređaji
  – Višenamjenske kabine za tuširanje
 272. Sanitarni uređaji
  – Višenamjenske kabine za tuširanje
 273. Projektirani mortovi
 274. Konstrukcijsko drvo
  – Zaštita konstrukcijskoga drva protiv štetnih utjecaja biološkog podrijetla
 275. Sanitarni uređaji
  – Metakrilne disperzije sa visokim sadržajem punila
 276. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Specifikacija staklenih vlakana za ojačanje mortova i betona
 277. Adhezivi
  – Jednokomponentni poliuretani za drvne strukture pod opterećenjem
 278. Staklo u graditeljstvu
  – Norma za proizvod za konstrukcijsko i/ili ultravioletno, otporno konstrukcijsko brtvilo (za upotrebu s konstrukcijskim brtvilom stakla i/ili izolacijskog stakla s izloženim brtvilom)
 279. Samonarezni vijci sa šesterokutnom prirubnom glavom
 280. Predgotovljeni betonski proizvodi
  – Beton vezan smolama
 281. Sanitarni uređaji
  – Tuš kade izrađene od udarom oblikovanih ekstrudiranih akrilnih ploča
 282. Staklo u graditeljstvu
  – Proizvodi od osnovnog aluminij silikatnog stakla
 283. Sanitarni uređaji
  – Kade izrađene udarom oblikovanih koekstrudiranih ABS/akrilnih ploča
 284. Sanitarni uređaji
  – Tuš kade izrađene udarom oblikovanih koekstrudiranih ABS/akrilnih ploča
 285. Staklo u graditeljstvu
  – Samoljepljive polimerne folije
 286. Staklo u graditeljstvu
  – Staklo sa samoljepljivom polimernom folijom
 287. Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom
  – Polipropilen (PP)
 288. Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom
  – Polipropilen (PP)
  – Cijevi
 289. Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom
  – Polipropilen (PP)
  – Cijevi
 290. Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom
  – Polipropilen (PP)
  – Spojnice
 291. Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom
  – Polipropilen (PP)
  – Spojnice
 292. Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom
  – Polipropilen (PP)
  – Prikladnost sustava za uporabu
 293. Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom
  – Polipropilen (PP)
  – Prikladnost sustava za uporabu
 294. Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom
  – Umreženi polietilen (PE-X)
  – Cijevi
 295. Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom
  – Umreženi polietilen (PE-X)
  – Cijevi
 296. Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom
  – Umreženi polietilen (PE-X)
  – Spojnice
 297. Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom
  – Polibuten (PB)
  – Cijevi
 298. Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom
  – Polibuten (PB)
  – Spojnice
 299. Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom
  – Klorirani poli(vinilklorid) (PVC-C)
  – Cijevi
 300. Plastični cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom
  – Klorirani poli(vinilklorid) (PVC-C)
  – Cijevi

 301. – Amandman 1