Obuća

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o označavanju materijala glavnih dijelova obuće namijenjene prodaji potrošaču

(NN br. 41/2010)
 


Pravna osnova

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN br. 126/2021

 

EU zakonodavstvo

DIREKTIVA 94/11/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 23. ožujka 1994. o usklađivanju prava i drugih propisa država članica u odnosu na označivanje materijala korištenih u glavnim dijelovima obuće namijenjene prodaji potrošaču

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo gospodarstva
Email: ante.rezo@mingo.hr
Tel: 01/6106-111
Web: https://gospodarstvo.gov.hr/

 

Područje primjene

Obuća

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa