Mjerila kojima se mjeri otpor zamke (petlje)

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila kojima se mjeri otpor zamke (petlje)

(NN br. 81/2002)

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01/ 563 0000

 

Područje primjene

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski zahtjevi za mjerila kojima se mjeri otpor zamke (petlje) između faznog vodiča i zaštitnog vodiča, ili između faznog vodiča i neutralnog vodiča, ili između dvaju faznih vodiča, uz uporabu mrežnog napona u električnim mrežama s nazivnim naponima do 1000 V.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Mjerila kojima se mjeri otpor zamke (petlje) moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom.

Nacionalna mjera - Mjerila kojima se mjeri otpor zamke (petlje) podložna su postupku prvog i redovnog ovjeravanja. Moraju raspolagati s valjanim tipnim odobrenjem.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa