Kozmetički proizvodi

 

Nacionalni provedbeni propis

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (NN br. 18/2013115/2018)

 

EU Direktiva

Uredba (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija) (SL L 342, od 22. 12. 2009.)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo zdravstva

 

Područje primjene

Stavljanje na tržište kozmetičkih proizvoda

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Zahtjevi propisani Uredbom (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija) (SL L 342, od 22. 12. 2009.)

Nacionalna mjera

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija) (NN br. 18/13 i 115/18)

Pismo i jezik obavijesti o kozmetičkom proizvodu

Članak 5.

(1) Podaci navedeni u obavijesti o proizvodu za kozmetičke proizvode koji nisu pakirani kao gotovi proizvodi, a koji se pakiraju na mjestu prodaje na zahtjev kupca ili koji se prepakiravaju za neposrednu prodaju, moraju biti pisani latiničnim pismom na hrvatskom jeziku, čitljivim, vidljivim i neizbrisivim slovima.

(2) Podaci iz članka 19. stavka 1. točaka b, c, d i f i članka 19. stavaka 2., 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 1223/2009 navedeni u obavijesti o proizvodu za kozmetičke proizvode, a koji su dostupni krajnjem korisniku na području Republike Hrvatske, moraju biti pisani latiničnim pismom na hrvatskom jeziku, čitljivim, vidljivim i neizbrisivim slovima.

Člankom 19. stavkom 5. Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima (preinačena verzija) (SL L 342, od 22. 12. 2009.) propisano je da se jezik na kojemu su napisani podaci iz točaka (b), (c), (d) i (f) stavka 1., te iz stavaka 2., 3. i 4. članka 19. utvrđuje se pravnim propisima država članica u kojima je proizvod dostupan krajnjem korisniku, čime je propisana mogućnost korištenja nacionalnog jezika u vezi propisivanja načina označivanja kozmetičkog proizvoda.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Popis usklađenih europskih normi

Katalog hrvatskih normi

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa