Eksplozivi za civilnu uporabu

 

Nacionalni provedbeni propis

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN br. 70/2017141/2020 i 114/2022
 

Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari (NN br. 139/2021)


EU zakonodavstvo

Direktiva 2014/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje eksploziva za civilnu uporabu na tržištu i nadzor nad njima

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo unutarnjih poslova

Tel: Aneta Čović – 01 3855 744

Dario Matanović – 01 3855 746

 

Područje primjene

Proizvodnja, promet, prijevoz, skladištenje, uporaba, uništavanje, istraživanje, ispitivanje i ocjenjivanje sukladnosti eksplozivnih tvari.

Označavanje eksplozivnih tvari.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Sukladno članku 9. Zakona, eksplozivne tvari se smiju staviti na tržište Republike Hrvatske, kada Ministarstvo unutarnjih poslova izda odobrenje za stavljanje u promet i uporabu istih.

Sukladno članku 2. Pravilnika, eksplozivne tvari se pakiraju u odgovarajuću unutarnju i vanjsku ambalažu, a sve oznake koje se nalaze na unutarnjoj i vanjskoj ambalaži moraju biti označene vidljivo, čitljivo i neizbrisivo na hrvatskom jeziku.
 

Popis usklađenih europskih normi

Popis prijavljenih tijela EU za ocjenjivanje sukladnosti

Registar akreditacija

 

Tijelo za nadzor tržišta

Ministarstvo unutarnjih poslova
Inspekcija proizvodnje i prometa eksplozivnih tvari i oružja

sektor.za.inspekcijske.poslove@mup.hr  
 

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa