Tlačna oprema

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o tlačnoj opremi
(NN br. 79/2016)  

 

Pravna osnova

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti 
(NN br. 126/2021
 

EU Direktiva

Direktiva 2014/68/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu tlačne opreme (preinačena)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo gospodarstva
Email: mirta.pokrscanskilandeka@mingo.hr
Tel: 00385-1-610-9735
Web: https://gospodarstvo.gov.hr/

 

Područje primjene

Pravilnik primjenjuje na konstruiranje, proizvodnju i ocjenjivanje sukladnosti tlačne opreme i sklopova s najvećim dopuštenim tlakom PS većim od 0,5 bara.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Tlačna oprema i sklopovi smiju se staviti na raspolaganje na tržište i u uporabu samo ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika, kada su pravilno ugrađeni i održavani te korišteni u predviđene svrhe. Tlačna oprema mora zadovoljiti osnovne sigurnosne zahtjeve iz Dodatka I. Pravilnika


Nacionalna mjera - Oznake i natpisi te upute za rad moraju biti na hrvatskom jeziku. Kontaktni podaci proizvođača/uvoznika moraju biti na hrvatskom jeziku ili jeziku koji bez teškoća razumiju potrošači, ostali korisnici i nadležno inspekcijsko tijelo. Priložene upute i podaci o sigurnosti koji se prilažu uz tlačnu opremu ili sklopove moraju biti na hrvatskom jeziku. EU izjava o sukladnosti mora biti na hrvatskom jeziku ili prevedena na hrvatski jezik. Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora biti osnovano u Republici Hrvatskoj i imati pravnu osobnost.

Na temelju opravdanog zahtjeva nadležnog inspekcijskog tijela proizvođači tom tijelu moraju dostaviti sve podatke i dokumente potrebne za dokazivanje sukladnosti tlačne opreme ili sklopa s Pravilnikom na hrvatskom jeziku ili jeziku koje to tijelo bez teškoća razumije.


Popis usklađenih europskih normi

Katalog hrvatskih normi

Popis prijavljenih EU tijela za ocjenjivanje sukladnosti 2014/68/EU

Popis prijavljenih EU tijela za ocjenjivanje sukladnosti 2010/35/EU

Registar akreditacija

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa