Stolna voda

 

Nacionalni provedbeni propis

Zakon o poljoprivredi

(NN br. 118/201842/2020 i 127/2020 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske52/2021 i 152/2022)

Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama

(NN br. 85/2019 i 52/2022)
 

Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe

(NN br. 125/201739/2020)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

 

Područje primjene

Stolna voda

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Stolna voda proizvedena u Republici Hrvatskoj ili trećoj zemlji može se stavljati na tržište Republike Hrvatske ako udovoljava odredbama Zakona o poljoprivredi (čl. 80. stavak 4.) i zahtjevima zdravstvene ispravnosti, označavanja i kvalitete propisanim, kako slijedi:

mora udovoljavati mikrobiološkim parametrima zdravstvene ispravnosti sukladno točki c) Dodatka 1. Pravilnika o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama te kemijskim i indikatorskim parametrima te parametrima radioaktivnih tvari propisanim Tablicama 3., 4. i 5. Priloga 1.

Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe.

Pravilnikom o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (čl. 38., 39. i 40.) propisani su uvjeti proizvodnje i stavljanja na tržište te označavanja stolne vode, kao i obveze subjekata u poslovanju s hranom koji obavljaju djelatnost punjenja stolne vode u ambalažu koja se stavlja na tržište.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa