Dodaci prehrani

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o uvjetima za uvrštavanje u program monitoringa i provođenje programa monitoringa dodataka prehrani, hrane kojoj su dodani vitamini, minerali i druge tvari i hrane s prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama

(NN br. 83/2013 i 59/2018)
 

EU zakonodavstvo

Direktiva 2002/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 10. lipnja 2002. o usklađivanju zakona država članica u odnosu na dodatke prehrani

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo zdravstva

Tel: 01 46 07 555

 

Područje primjene

Stavljanje na tržište dodataka prehrani

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Prije stavljanja na tržište proizvode je potrebno prijaviti Ministarstvu zdravstva i upisati u registar dodataka prehrani (više informacija o dodacima prehrani dostupno je na mrežnoj stranici Ministarstva zdravstva na linku: Dodaci prehrani).

Ovisno o sastavu i ciljanoj skupini za proizvode je potrebno dostaviti obavijest ili podnijeti zahtjev za ishođenje rješenja.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

Email: pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa