Dizala

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o sigurnosti dizala (NN br. 20/2016)

 

Pravna osnova

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

(NN br. 126/2021

 

EU zakonodavstvo

Direktiva 2014/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na dizala i sigurnosne komponente za dizala (SL L 96, 29. 3. 2014.)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo gospodarstva

 

Područje primjene

Pravilnik se primjenjuje na dizala koja se trajno upotrebljavaju u građevinama i namijenjena su za prijevoz:

- osoba,

- osoba i tereta,

- samo tereta, ako je nosač izveden tako da osoba može bez poteškoća ući u njega, te ako je opremljen upravljačkim uređajima koji se nalaze u nosaču ili nadohvat ruke osobi u nosaču. Pravilnik se primjenjuje i na sigurnosne komponente za dizala iz popisa u Prilogu III. koje se upotrebljavaju u dizalima.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Dizala i sigurnosne komponente za diza obuhvaćena ovim Pravilnikom mogu se staviti na tržište i staviti u uporabu samo ako su sukladna s ovim Pravilnikom kada se ispravno ugrade, održavaju i upotrebljavaju u skladu sa svojom namjenom.

Dizala i sigurnosne komponente za dizala obuhvaćena ovim Pravilnikom moraju zadovoljavati bitne zdravstvene i sigurnosne zahtjeve utvrđene u Prilogu I. Pravilnika.

Nacionalna mjera

  • Ugraditelji navode na dizalu svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj ih se može kontaktirati. Adresa mora sadržavati jedinstveno mjesto na kojem se ugraditelja može kontaktirati. Kontaktni podaci moraju biti na hrvatskom jeziku.
  • Ugraditelji moraju osigurati da uz dizalo dolaze upute iz Priloga I. točke 6.2, na hrvatskom jeziku koje moraju biti jasne, razumljive i shvatljive, kao i i svako drugo označivanje
  • Na obrazložen zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela ugraditelji moraju dostaviti tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku koji su potrebni za dokazivanje sukladnosti dizala s ovim Pravilnikom na hrvatskom jeziku.
  • Proizvođači na sigurnosnoj komponenti za dizala ili, kad to nije moguće, na oznaci iz članka 19. stavka 1. ovoga Pravilnika navode svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj ih se može kontaktirati i koja mora sadržavati jedinstveno mjesto na kojem se proizvođača može kontaktirati. Kontaktni podaci moraju biti na hrvatskom jeziku.
  • Proizvođači moraju osigurati da uz sigurnosnu komponentu za dizala dolaze upute iz Priloga I. točke 6.1. ovoga Pravilnika, na hrvatskom jeziku koje moraju biti jasne, razumljive i shvatljive, kao i svako drugo označivanje. Na obrazložen zahtjev nadležnog inspekcijskog tijela proizvođači moraju dostaviti tom tijelu sve podatke i dokumentaciju u papirnatom ili elektroničkom obliku potrebne za dokazivanje sukladnosti sigurnosnih komponenti za dizala s ovim Pravilnikom na hrvatskom jeziku.
  • Uvoznici na sigurnosnoj komponenti za dizala moraju navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj ih se može kontaktirati ili, ako to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u popratnom dokumentu uz sigurnosnu komponentu za dizala. Kontaktni podaci moraju biti na hrvatskom jeziku.
  • Uvoznici moraju osigurati da uz sigurnosnu komponentu za dizala dolaze upute iz Priloga I. točke 6.1. ovoga Pravilnika, na hrvatskom jeziku.
  • EU izjava o sukladnosti mora biti na hrvatskom jeziku, a tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora biti osnovano u Republici Hrvatskoj i imati pravnu osobnost.


Popis usklađenih europskih normi

Katalog hrvatskih normi

Popis prijavljenih EU tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Registar akreditacija

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa