Vage – neautomatske vage

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (NN br. 21/2016)


EU zakonodavstvo

Direktiva 2014/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje neautomatskih vaga na tržište

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01 563 0000

 

Područje primjene

Neautomatske vage

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Neautomatske vage moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom.

 

Popis usklađenih europskih normi

Popis prijavljenih tijela EU za ocjenjivanje sukladnosti

Registar akreditacija

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa