Mjerila širine i nadvišenja kolosjeka

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila širine i nadvišenja kolosjeka

(NN br. 111/20012/2002)

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01/ 563 0000

 

Područje primjene

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovojavati mjerila širine i nadvišenja kolosijeka.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Mjerila širine i nadvišenja kolosjeka moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom.

Nacionalna mjera - Mjerila širine i nadvišenja kolosjeka podložna su postupku prvog i redovnog ovjeravanja. Moraju raspolagati s valjanim tipnim odobrenjem.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa