Medicinski digitalni električni termometri

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjeriteljskim zahtjevima za medicinske digitalne električne termometre za mjerenje najviše temperature ljudskog tijela

(NN br. 67/2012)

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01/ 563 0000

 

 

Područje primjene

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski zahtjevi koje moraju zadovoljavati medicinski digitalni električni termometri za mjerenje najviše temperature ljudskoga tijela pri redovnom ili izvanrednom ovjeravanju.

 

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Medicinski digitalni termometri moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom.

Nacionalna mjera - Medicinski digitalni termometri podložni su postupku prvog i redovnog ovjeravanja. Moraju raspolagati s valjanim tipnim odobrenjem.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa