Tlakomjeri za gume

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za tlakomjere za mjerenje tlaka u gumama motornih vozila (NN br. 100/2016)

 

Nadležno tijelo

Državni zavod za mjeriteljstvo

Tel: 01/ 563 0000

 

Područje primjene

Ovim Pravilnikom propisuju se mjeriteljski i tehnički zahtjevi koje moraju ispunjavati tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama motornih vozila.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

Tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama motornih vozila moraju zadovoljavati mjeriteljske i tehničke zahtjeve propisane Pravilnikom.

Nacionalna mjera - Tlakomjeri za mjerenje tlaka u gumama motornih vozila podložni su postupku prvog i redovnog ovjeravanja. Moraju raspolagati s valjanim tipnim odobrenjem.

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni zavod za mjeriteljstvo

pisarnica@dzm.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa