Sirevi i proizvodi od sireva

 

Nacionalni provedbeni propis

Pravilnik o sirevima i proizvodima od sireva

(NN br. 20/2009 i  141/2013)

 

Nadležno tijelo

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva

 

Područje primjene

Zahtjevi kvalitete kojima u proizvodnji i stavljanju na tržište moraju udovoljavati sirevi i proizvodi od sireva.

 

Glavni zahtjevi koje poslovni korisnici trebaju znati

čl. 4. - čl. 12. posebne odredbe kojima moraju udovoljavati sirevi i proizvodi od sireva. Dodatak I. nazivi sira obzirom na udio vode u bezmasnoj tvari sira i vrste sira obzirom na udio mliječne masti u suhoj tvari sira

 

Tijelo za nadzor tržišta

Državni inspektorat

pisarnica.dirh@dirh.hr

 

Link na TRIS bazu

U TRIS bazi možete pogledati notifikacije propisa